Nepokojné more

14.nov 2013

Nepokojné more

46osobnostJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: ARTUŠ REJENT, RIADITEĽ ODBORU  MÉDIÍ A AUDOVÍZIE MINISTERSTVA KULTÚRY ČESKEJ REPUBLIKY

Aký je vplyv modernej doby na svet informácií?

– Digitálna éra určite prináša celý rad možností tak informácie získavať, ako ich aj rozširovať. No hneď, keď sa človek pripojí ku globálnej sieti, vystavuje sa zároveň nebezpečenstvu, že bude sledovaný, alebo že jeho osobné dáta budú zneužité. Veľkým kladom tejto doby sú mnohé príležitosti získavať informácie, zvyšovať gramotnosť, oboznamovať verejnosť, zabávať sa… No treba si súbežne uvedomiť aj tie riziká, ktoré sú s tým spojené, ktoré na nás stále číhajú. Zvykli sme si, že internet je akési more slobody, kde si všetci môžu robiť, čo chcú, no nie je to práve tak. Niektoré základné princípy jeho používania treba presadiť čím súrnejšie. Napriek tomu badáme, že sme ešte vo fáze, že sa o tom len diskutuje, no východisko sa neobjavilo. A je to škoda.

                                                             Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs