Prvé zotavenie, ďalšie skúšky

14.nov 2013

Prvé zotavenie, ďalšie skúšky

Nové mosty potrebuje nielen Dunaj, ale aj naša ekonomika na presun z negatívnych k pozitívnym bilanciám

Nové mosty potrebuje nielen Dunaj, ale aj naša ekonomika na presun z negatívnych k pozitívnym bilanciám

HOSPODÁRSKE TRENDY

Aj keď ani Sibyla nevie predpovedať, aké všetko parametre bude mať naše hospodárstvo napríklad o rok, je dobre, že  zjavné snahy dostať ho z krízy prinášajú prvé výsledky. Návod je v podstate jednoduchý:  zodpovedne troviť to, čo sa vyprodukuje, hľadať rezervy všade tam, kde sú, meniť investičné prostredie, obmedziť administratívu, preferovať vhodnú daňovú politiku.

Príklad prvý: ak verejné obstarávanie pred niekoľkými rokmi pripomínalo dieru bez dna, ktorá hlce peniaze aj na to, čo načim, ale i na kadečo iné, dnes predstavuje podstatne iný príbeh. Nový Zákon o verejnom obstarávaní, ktorý priniesol viaceré zjednodušenia pri uplatnení konaní a zvýšil transparentnosť postupov, sa vydaril: v prvom polroku sa na obstarávanie strovilo okolo 130 miliárd dinárov, v rovnakom období vlani takmer 173 miliárd. V priemere je i viacej ponúk na tendroch, konania sa rýchlejšie končia, väčšia je konkurencia. Príklad druhý: Inštitút pre trhový výskum pozitívne zhodnotil vládou oznámený balík ekonomických opatrení a štruktúru rozpočtu na rok pred nami. Zvlášť stanovenie prostriedkov pre tzv. transformačný fond, ktorý by mal umožniť, aby sa sociálny aspekt z podnikov presunul na vládu, čo je v záujme a v duchu známej skutočnosti, že len trh môže byť mierou úspešnosti podnikania.

Alebo aj ukážka tretia: na utorkovej prezentácii najnovšieho čísla Makroekonomických analýz a trendov v Ekonomickom inštitúte v Belehrade jeho experti kvitovali, že návrh rozpočtu je v súlade so stanovenou fiškálnou konsolidáciou a že by nemalo byť väčších problémov vyfinancovať ho. Kladom, ktorý teší, je fakt, že ročná miera inflácie bola v septembri necelých päť percent, o čo sa hlavne pričinilo sústavné zlacnenie potravín, ktoré trvalo od mája, ako aj viaceré úsporné opatrenia vlády a Národnej banky.

Tu sa ale treba pristaviť. Súčasné opatrenia a trendy sú pozitívne, no zďaleka nie sú všeliekom. Podľa všetkého na budúci rok bude nutné reprogramovať dlhy, predpokladom čoho je dohoda s MMF. Otázne je i ako urýchliť ekonomickú aktivitu, keď už štvrtý rok po sebe klesá štátna spotreba a spotreba domácností. V podmienkach skromných zahraničných investícií treba sa naďalej zadlžovať pre nutnosť krytia naplánovaného deficitu a splácania predošlých dlhov. Viaceré výrobné odvetvia, ktoré nie sú späté s automobilovým, farmaceutickým a naftovým priemyslom, sú na tom chronicky zle. Štruktúru mnohých nerentabilných štátnych podnikov načim prestavať, štátny dlh sa neúprosne šplhá k neúnosným sedemdesiatim percentám hrubého národného dôchodku, nezamestnanosť je enormne vysoká.

Pre všetko toto jasné je, že Európska komisia mala dobrý hĺbkový  prehľad  našich ekonomických problémov, keď 5. novembra konštatovala, že sa u nás v tomto roku síce objavili prvé znaky hospodárskeho zotavenia, no čakajú nás aj veľké, aj vážne skúšky. Totiž zásadné hospodárske reformy sa nedajú zdolať ľahko, odpory sú veľké, takže mnohým na začiatok nestačí len to  blikajúce svetielko nádeje na konci tunela. Žiaľ, akejsi inej, ľahšej cesty, ako meniť sa, vlastne ani niet. Dosť dlho trvalo, kým sme si to chceli uvedomiť, takže sa preto i zmeny musia hýbať a zvládať rýchlejšie ako inde a u iných.

                                                   O. Filip

Nové mosty potrebuje nielen Dunaj, ale aj naša ekonomika na presun z negatívnych k pozitívnym bilanciám

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs