ZŠR Smuđ Kulpín: výročné a volebné zhromaždenie

8.apr 2019

ZŠR Smuđ Kulpín: výročné a volebné zhromaždenie

Združenie športových rybárov Smuđ Kulpín včera v areáli rybárskej chatky vedľa kanála sumovalo minuloročnú prácu, navrhovalo plány na tento rok a vo volebnej časti schôdze zvolili vedenie združenia na nasledovné štyri roky.

Hostí a domácich členov privítal predseda Samuel Vrbovský. O aktivitách ZŠR Smuđ v minulom roku a plány na tento rok prítomným predostrel tajomník Michal Plachtinský. Správu súťažnej komisie podal jej predseda Zdenko Valentík. Finančnú správu vypracoval doterajší dlhoročný pokladník združenia Ján Vrbovský a prečítal ju nový pokladník Ján Jagoš.

Po schválení správ a plánov nasledovala volebná časť schôdze.
Do Správneho výboru ZŠR Smuđ Kulpín boli navrhnutí a potom aj zvolení: Samuel Vrbovsky, Zoran Ćurčić, Ján Jagoš, Zdenko Valentík, Daniel Valentík, Đorđe Gajinov, Vlastislav Haška, Ján Chalupka, Ondrej Vida, Pavel Gajdoš a Pavel Naď. V nasledovnom štvorročnom období 2019 – 2022 predsedom združenia bude Samuel Vrbovský, Zoran Ćurčić bude novým tajomníkom a Ján Jagoš novým pokladníkom.

Do súťažnej komisie sa dostali členovia: Zdenko Valentík (predseda komisie), Vladimír Milovanović, Igor Valentík, Jaroslav Macko, Stanislav Babiak, Miroslav Ďuga, Miroslav Jurík, Denis Kolár, Alex Fehér a Nikola Drača. Dozorný výbor bude mať troch členov: Samuel Čeman, Ján Velko (členovia) a Ondrej Vida (predseda). Pred koncom výročného a volebného zhromaždenia sa vedúci združenia osobitne poďakovali dlhoročnému pokladníkovi Jánovi Vŕbovskému, teraz už čestnému členovi združenia, ktorý až 48 rokov venoval práci rybárskeho spolku, ale teraz z miesta pokladníka odstúpil zo zdravotných dôvodov. Na znak vďaky mu združenie darovalo bezplatné rybárske povolenie na rok 2019. Vyberanými slovami sa im J. Vŕbovský poďakoval.

Predseda Samuel Vrbovský v rozhovore podotkol, že sa dobudúcna plánujú najviacej venovať deťom, najmladším členom a to v spolupráci so základnou školou v Kulpíne. V spolupráci s riaditeľkou školy skupina zo združenia navštívi školu a deťom sa bude snažiť priblížiť prácu združenia a zainteresovať ich za tento druh športu. Ďalej sa s deťmi bude pracovať v spolkových priestoroch a okolí rybárskej chaty. Tiež plánujú pracovať na údržbe miestností združenia vedľa kanála a v spolupráci s inými združeniami z Kulpína a širšie z obce účinkovať v podujatiach miestnych a obecných.

V združení rybárov majú 80 členov, ale aktívni sú 10-15. To sú hlavne ľudia, ktorí sú vo vedení združenia. Situácia na vode vlani bola veľmi zlá, lebo od júna do októbra v časti kanála nad dedinou, kde členovia združenia najviacej lovia rybu, bol kanál veľmi znečistený. Preto sa rybári orientovali na lov kaprov v jazerách na okolí Kulpína (Zmajevo, Bački Jarak).

Vedúci súťažnej komisie Zdenko Valentík vyhodnotil vlaňajší rok, že bol úspešnejší pre pionierov ako seniorov. Pionieri skupinovo obsadili prvé a druhé miesto pokiaľ seniori boli menej úspešní.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs