Triumfovali Pivničania

8.apr 2019

Triumfovali Pivničania

Včera sa v Pivnici zakončil jubilejný 25. ročník festivalu DIDA. Bolo slávnostne a primerane jubileu ako i uplynulých sedem festivalových dní. Toto vyprofilované podujatie prebiehalo od piatku 29. marca do nedele 7. apríla a to nielen počas víkendov aj v pracovné dni.

Na bohatom festivale tentoraz odznelo 17 predstavení (tak súťažných, ako i hosťujúcich) a 7 sprievodných podujatí. Pripomenieme, že na tom sobotňajšom sprievodnom podujatí prvýkrát bola verejnosti predstavená príležitostná publikácia Štvrťstoročná DIDA 1995 – 2018. Celé podujatie sa premyslene nieslo v znamení sloganu inšpirovaného nezverejnenou drámou Janka Čemana Blízki a ďalekí.

Posudzovacia komisia aj tentoraz pracovala v zložení: Zuzana Tárnociová, predsedníčka, Vladimír Valentík a Dr. Zuzana Týrová, členovia. Ako pri zverejnení správy zdôraznila Z. Týrová, skutočne nemali ľahkú úlohu, ale v súlade s pravidlami a dohovorom s organizátorom po hodnotení sa rozhodli takto:

Cenu Janka Čemana za autentické podanie života tunajších Slovákov, v tomto prípade obrazov zo života dramatika Janka Čemana, podľa ktorého pivnické divadlo dostalo i meno, získal pivnický divadelný súbor za predvedenie hry Čo si videl, nevidel si! autorky a režisérky Mgr. art. Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej, ArtD. Cenu za nový inscenovaný text Zabíjačka získal Jano Hrubík. Cenu za dramaturgiu a dramatizáciu komisia tohto roku neudelila, ale udelila Mimoriadnu cenu za nový dramatický text o živote dolnozemských Slovákov zahraničného autora, ktorú získala Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová. ArtD za divadelnú predlohu Čo si videl, nevidel si!. Ďalšiu Mimoriadnu cenu za choreografiu a scénický pohyb udelili včera na pivnickom javisku Alisi Oravcovej za vojlovické predstavenie Druhý v poradí.

Cenu Elenky Hložanovej za najúspešnejší nový text pre deti, resp. za dramatizáciu detského textu udelili Kataríne Kolárovej a Márii Koruniakovej za dramatizáciu poviedky neznámeho autora Tri motýle.

S cieľom motivovať deti, aby aj naďalej s potešením hrali divadlo a chodili do divadla, členovia komisie sa rozhodli udeliť knižné odmeny najvýraznejším hercom z každého zo 6 detských predstavení. Tieto darčeky dostali: Maja Tótová z Pivnice, ktorá hrala kráľovskú kuchárku v predstavení Nechceme rezance, Petra Hrnčiarová z Lalite za úlohu ježibaby v predstavení Rozprávka v parku, Marek Škabla zo Selenče za úlohu kapitána Johna Peoplefoxa v predstavení Kapitán John Peoplefox, Lara Sopková z Kuly za úlohu Durnila v predstavení Vaj-faj princezná, Iveta Gubečková zo Starej Pazovy za úlohu Verony v predstavení Hotel Platan a Mia Čemanová z Kulpína za úlohu žltého motýľa v hre Tri motýle.

Herecké ceny pre dospelých udelili takto: Dve tretie ceny si vyslúžili Aradáčan Vladimír Ábelovský a Kovačičanka Ivana Čížiková, dve druhé ceny získali herci najpočetnejšieho súťažného pivnického predstavenia Ján ChrťanJán Kmeťko a najlepšími hercami festivalu DIDA 2019 sa stali Marek Valentík a Jozef Hrček, v úlohách Janka Čemana ako dieťaťa a ako dospelého v pivnickom predstavení Čo si videl, nevidel si! Pritom komisia jednohlasne udelila Cenu za najúspešnejšie predstavenie súboru OD Janka Čemana za predstavenie Čo si videl, nevidel si!

Pri včerajšom vyhodnotení festivalu DIDA boli udelené aj ceny autorom najúspešnejších plagátov. Pripomenieme, že z 17 predstavení 15 mali ako dôležitý sprievodný materiál aj plagát. Členovia komisie Andrea Merníková-Šimonová, Vlasta Bolehradská a Miroslav Pap sa rozhodli tri ceny udeliť najkreatívnejším autorom. Sú to: žiačka Tea Náhliková, ktorá pod vedením profesora informatiky Dušana Valentu, vypracovala plagát pre pivnickú divadelnú inscenáciu Nechceme rezance, Miroslav Havran, autor plagátu Diablov čardáš (Stará Pazova) a Irena Lomenová, autorka plagátu Krásavica z Leeneane (SVD, Báčsky Petrovec).

Ján Chrťan prečítal výsledky 4. ročníka literárnej súťaže Píšeš? Píšem!, ktorá priamo súvisí so seminárom dramatického písania Píšeš? Píšem!. Tento seminár v organizácii OD J. Čemana tiež tohto roku jubiluje, totiž od 19. – 25. augusta 2019 bude prebiehať desiatykrát. So súťaže sa so 61 textov v piatich kategóriách prihlásilo 14 autorov. Najviac odmenených je zo Slovenska a včera si odmenu za filmový scenár prebral Dragan Karlečík.

Tohto roku cenu obecenstvu získal Ján Salčák za obidve svoje predstavenia (performancie či interakcie). Organizátori udelili aj ďalšie odmeny, napr. pre najfrekventovanejších nových autorov na doterajších festivaloch, ktoré si zaslúžili Elenka Hložanová (zosnulá) a Ján Hrubík.

K slávnostnému ovzdušiu včerajšieho záveru festivalu DIDA prispelo i udelenie pamätných listov a darčekov celým rodinám a neúnavným jednotlivcom, ktorí sa v určitom úseku festivalových dejín alebo celé štvrťstoročie tohto festivalu angažovali a angažujú v jeho podpore a v činnosti OD Janka Čemana. Moderátorkou večierka bola Kvetoslava Imreková-Šusterová, darčeky udeľovali Andrea Merníková-Šimonová a Vladimír Brňa, predsedníčka a podpredseda Organiziačního výboru 25. festivalu DIDA.

Na počesť odmenených na záver si diváci pozreli predstavenie Slovenského vojvodinského divadla Krásavica z Leeneane v réžii Richarda Sanitru.    

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs