Zvýšil sa počet útokov, vyhrážok a nátlakov na novinárov

28.dec 2016

Zvýšil sa počet útokov, vyhrážok a nátlakov na novinárov

V roku 2016 v našej krajine pokračoval trend pohoršenia slobody prejavov, ako aj novinárskych a mediálnych slobôd. Zvýšený je počet fyzických a verbálnych útokov, vyhrážok a nátlakov na novinárov.

imag2074_1Uzavreli to na diskusii o mediálnych slobodách Nezávislého združenia novinárov Srbska (NUNS), o ktorej informuje portál Autonomija.

Na včerajšej diskusii generálny tajomník NUNS-u Svetozar Raković poznamenal, že sa novinári počas roka stretávali s početnými problémami – od pracovno-právnických do existenčných.

Vyzdvihol, že v tomto roku bolo celkovo 69 fyzických útokov a nátlakov na novinárov, čo predstavuje zvýšenie v porovnaní s minulým rokom, keď bolo 57. Zvýšil sa aj počet verejných znevažovaní novinárov neraz zo strany predstaviteľov štátnej moci, zatiaľ čo je ekonomické postavenie novinárov zdrvujúce.

Ohraničené mechanizmy na ochranu novinárov

Zvýšil sa aj počet porušovania Kódexu novinárov Srbska. V tomto roku takých prípadov bolo o tisíc viacej než v minulom roku. Raković poznamenal, že je aj naďalej problematické konkurzné financovanie médií a privatizácia. „Povzbudivé je“, že čoraz viacej médií hľadá pomoc na súde.

Predstaviteľ Mediálneho oddelenia Misie OBSE v Srbsku Miroslav Janković zdôraznil, že sú možnosti na ohrozovanie novinárov v Srbsku „veľmi veľké“. Avšak, mechanizmy na ochranu novinárov sú ohraničené.

„Keď sa hovorí o hodnotení bezpečnosti novinárov často sa myslí iba na rozličné druhy fyzických a verbálnych útokov, a diapazón možného ohrozovania bezpečnosti novinárov je širší. Zahŕňa – sledovania a zatknutia, nezákonné zbieranie informácií o novinároch a ich rodinách, verejné urážky. Takito mediálne kampane proti novinárov, bezdôvodne obvinenia, vniknutia do redakcií, znemožnenia prístupu informáciám verejného významu…,“ napočítal Janković.

Pripomenul, že podľa správy Európskej komisie o pokročilosti Srbska v roku 2016 a keď ide o slobode prejavu, Srbsko nepokročilo.

Doložil, že podľa správ Reportérov bez hraníc a organizácie Freedom house, Srbsko sa oceňuje ako krajina, v ktorej sú médiá čiastočne slobodné.

Predstaviteľka právnickej služby NUNS Marija Vukasovićová informovala, že Servis bezplatnej právnickej pomoci NUNS-u v tomto roku prijal 36 otázok. Väčšina sa vzťahovala na projektové financovanie, vyhrážania a útoky na novinárov, ako aj na otázky z oblasti pracovného práva.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs