16 dní aktivizmu: Cez život bez násilia

25.nov 2017

Dnes sa začína 16 dní aktivizmu boja proti násiliu na ženách. Ide o globálnu kampaň, ktorú podporuje viac ako 1700 organizácií vo viac ako 100 štátov. Kampaň potrvá do 10. decembra – Dňa ľudských práv.

Počas týchto dní Ústav pre rodovú rovnosť usporiada početné debaty na tému rodovo založeného násilia, o povinnostiach inštitúcií poverených ochranou žien a detí, ako aj o novinkách v zákonodarstve týkajúce sa Zákona o zamedzovaní násilia v rodine.

Debaty budú usporiadané v týchto obciach a mestách:

Sriemska Mitrovica (27.11.), Ruma (27.11.), Stará Pazova (28.11.), Irig (29.11.), Inđija (30.11.) a Nový Sad (5.12.).

Za prvých šesť mesiacov t.r. v našej krajine partneri alebo mužskí členovia rodiny zavraždili 15 žien. Od začiatku uplatňovania nového Zákona o zamedzovaní násilia v rodine (1. júna t.r.) do septembra t.r. oprávnené organy vyriekli takmer 7500 súrnych opatrení v prípade násilia v rodine.

Kampaň bude zameraná na informovanie marginalizovaných skupín žien – žien žijúcich na dedinách, Rómok a žien s invaliditou.

Aj pokrajinské rodové mechanizmy – Výbor pre rodovú rovnosť pokrajinského Zhromaždenia a Ženská parlamentná sieť – takisto spolu s lokálnymi samosprávami usporiadajú okrúhle stoly a to v Ade, Odžakoch, Malom Iđoši a vo Vrbase.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs