18. Výtvarnícky tábor Makovička

25.nov 2017

18. Výtvarnícky tábor Makovička

Dnes, hoci je sobota, v zborovni a v učebniach na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci od rána bolo rušno. Prebiehal tu Výtvarnícky tábor Makovička, 18. v poradí.

V Báčskom Petrovci sa aj tohto roku stretli naši žiaci vyšších ročníkov základnej školy, nadaní vo výtvarnom umení z ôsmych prostredí so svojimi pedagógmi.

Okrem domácich Petrovčanov, na výzvu organizátorov, aj tohto roku do Petrovca pricestovali žiaci zo Starej Pazovy, Kysáča, Pivnice, Selenče, Hložian a Kulpína a Maglića. Pospolu ich bolo zo 70 účastníkov.

Dlhý rad rokov výtvarnícky tábor Makovička organizuje petrovská základná škola. Finančne ju podporili Asociácia slovenských pedagógov, Základná škola Jána Čajaka v Petrovci, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a predpisy a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Makovička ani tento raz nemala tematické zameranie. Vedúci troch dielní si tému vymysleli sami a zdieľali ju spoločne so svojimi frekventantmi

Makovička

Po evidovaní účastníkov program výtvarníckeho táboru aj úradne otvorili. Zoskupeným žiakom a pedagógom sa najprv prihovorila riaditeľka petrovskej základnej školy Vlasta Werleová. Vladimír Valentík, jeden zo zakladateľov podujatia, Makovičku aj otvoril.

Technické záležitosti účastníkom bližšie ozrejmili profesorky výtvarnej výchovy v Petrovci Daniela Triašková a Elena Lončarová. Žiaci sa potom rozhodovali pre prácu v jednej z troch ponúknutých dielní – pre maliarsku, grafickú alebo sochársku dielňu.

Maliarsku dielňu mal na starosti Zvonimír Pudelka a žiaci kreslili ornamentiku na skle. Sochársku dielňu aj tohto roku zaopatril Ján Agársky a žiaci tvorili figuríny z papiera. Emília Valentíková so žiakmi v rámci grafickej dielne na linoleum vyrezávali a následne tvorili grafické listy s tematikou cirkusu.

Po ukončení tvorivej práce tradične nasledovali spoločný obed a návšteva Galérie Zuzky Medveďovej.

Na záver komisia vyhodnotila najvydarenejšie práce, ktoré vznikli na tohtoročnej Makovičke.

Odmenení

V rámci maliarskej dielne odmeny získali:

Anna Čobrdová, Pivnica – prvé miesto

Kristína Báďonská, Kulpín – druhé miesto

Dajana Jana Brnová, Báčsky Petrovec – druhé miesto

Miloš Tadić, Maglić – tretie miesto

Ema Turanová, Báčsky Petrovec – tretie miesto

V sochárskej dielni najúspešnejší boli:

Nina Marčoková, Kysáč – prvé miesto

Michaela Jana Dýrová, Báčsky Petrovec – druhé miesto

Adela Beníková, Báčsky Petrovec – druhé miesto

Maja Vrbovská, Báčsky Petrovec – druhé miesto

Jana Jašová, Stará Pazova – tretie miesto

Dejina Domoniová, Stará Pazova – tretie miesto

Poradie odmenených v rámci grafickej dielne bolo nasledovné:

Ľudmila Zorjanová, Kysáč – prvé miesto

Ivana Lomenová, Báčsky Petrovec – druhé miesto

Emília Gániová Báčsky Petrovec – druhé miesto

Ela Balážová, Stará Pazova – tretie miesto

Margaréta Kaňová, Selenča – tretie miesto

Iveta Kaňová, Báčsky Petrovec – tretie miesto

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs