Parlamentná delegácia zo Slovenska návštevu skončila v Novom Sade

24.nov 2017

Parlamentná delegácia zo Slovenska návštevu skončila v Novom Sade

Stretnutie v NRSNM

Svoju návštevu Srbsku parlamentná delegácia Slovenskej republiky ukončila dnes v Novom Sade. Navštívili Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM), pokrajinskú vládu, RTV a slovenskú redakciu a pokrajinské Zhromaždenie. 

NRSNM

NRSNM sa slovenskí poslanci, spolu s veľvyslankyňou SR v Srbsku Dagmar Repčekovou, stretli s predsedníčkou a predstaviteľmi všetkých výborov NRSNM, ako aj s predstaviteľmi slovenských inštitúcií, a to Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu. Predsedníčka Anna Tomanová-Makanová predstavila prácu a aktivity Národnostnej rady, ale aj problémy, s ktorými sa rada stretáva. Predstavitelia slovenskej menšiny v Srbsku predostreli najzávažnejšie problémy, o ktorých potom slovenská parlamentná delegácia hovorila s predstaviteľmi pokrajinských inštitúcií.

S pokrajinskými tajomníkmi Nyilasom a Štatkićom

Vláda APV

Slovenskú delegáciu vo Vláde APV prijali pokrajinský tajomník pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Miroslav Štatkić a pokrajinský tajomník pre správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Mihály Nyilas. Na tomto stretnutí sa rokovalo o problémoch v oblastiach školstva a kultúry. Boli to problémy, ktoré slovenská delegácia zmapovala počas tejto návštevy: nostrifikácia vysokoškolských diplomov, aj na slovenskej aj na srbskej strane, učebnice pre stredné odborné školy, demografia a malý počet žiakov v triedach, dom Martina Jonáša, priestorové problémy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a zamestnanie ešte jednej osoby a znížené financovanie národnostných menšín. O väčšom zapájaní národnostných menšín do vytvárania menšinového akčného plánu sa hovorilo aj na stretnutí v pokrajinskom zhromaždení.

Pokrajinské Zhromaždenie

Stretnutie s predstaviteľmi pokrajinskeho parlamentu

Poslednou zástavkou bolo pokrajinské Zhromaždenie, kde slovenskú delegáciu prijal predseda Zhromaždenia István Pásztor, spolu s predsedami a predstaviteľmi príslušných parlamentných výborov. Pásztor zoznámil členov slovenskej delegácie s aktualitami, ktoré sú späté s výmenami a doplnkami zákonov, ktoré spravujú oblasť menšinových práv v našej krajine a vyzdvihol význam Kapitoly 23 v prístupových rokovaniach o prístupe do EÚ. V tejto súvislosti hovoril aj o Menšinovom akčnom pláne, ktorý Srbsko prijalo v marci roku 2016.

 

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs