Slovenskí poslanci v návšteve mestečka insity

24.nov 2017

Slovenskí poslanci v návšteve mestečka insity

Počas rokovania na obecnom úrade v Kovačici

Parlamentná delegácia Slovenskej republiky, v rámci svojej oficiálnej návštevy Srbska, včera predpoludním rokovala na pôde obecného úradu v Kovačici, kde ju prijali predstavitelia obce v čele s jej predsedom Milanom Garaševićom.

Účelom pracovnej návštevy v Kovačici bolo monitorovanie situácie v dvoch prostrediach, kde žijú Slováci, účastníci okrúhleho stola sa zaujímali o fungovanie kľúčových otázok rozvoja školstva s prízvukom na výučbu v slovenčine v ZŠ Mladých pokolení v Kovačici a ZŠ maršala Tita v Padine, ako i v kovačickom Gymnáziu Mihajla Pupina, v nadviazanosti na vydavateľské, duchovné, kultúrne a iné aktivity.

Úvodom pracovnej návštevy predseda Garašević potvrdil dobrú úroveň vzťahov obecnej samosprávy k slovenskej národnostnej menšine, k Slovákom, ktorí už vyše dve storočia žijú v Kovačickej obci s väčšinovým srbským obyvateľstvom, okrem iného, hostí poinformoval aj o infraštruktúrnych prácach v týchto dvoch slovenských prostrediach pričom zdôraznil, že Obec Kovačica bude vždy podporovať všetkých tých, ktorí majú záujem pracovať a rozvíjať túto obec.

Delegácia zo Slovenska v kovačickom kostole

Predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport NR SR Ľubomír Petrák pri tejto príležitosti vyjadril potešenie zo skutočnosti, že sa v obci za posledné obdobie vykonali obrovské investičné práce.

„Sú to veci, ak sa pozeráme na to v merítku nás, našej krajiny, ktorá funguje s podporov európskych fondov, tak si myslím, že vy ste to urobili aj bez európskych fondov. Je to významný krok, ktorý je neporovnateľný vo veci,“ povedal Petrák.

Počas oficiálneho rokovania Dušan Jarjabek, predseda výboru NR SR pre kultúru a médiá, ocenil kovačické insitné umenie za významné svetoznáme umenie, ktoré Kovačica prináša nie len Srbsku, Balkánu ale aj celej Európe.

Na návšteve v Pamätnom dome Martina Jonáša

„Aj v Bratislave je toto insitné umenie veľmi známe. Mnohé ministerstvá sú ozdobené obrazmi z Kovačice a je to naozaj niečo, čo je ojedinelé, originálne a nami obdivované.“

Príležitosť predstaviť školy, v ktorých sa vyučuje v slovenskom jazyku, mali riaditeľky Anička Bírešová, vedúca kovačickej ZŠ a Mária Galasová, riaditeľka padinskej ZŠ, ako i Tatiana Brtková, úradujúca riaditeľka v kovačickom gymnáziu.

Spomienky v rámoch príjemne nadchli vzácnych hostí

Dušan Čaplovič, člen výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, v chode rozhovoru zároveň prezentoval pohľad SR na možné riešenie aktuálnych problémov v oblasti vzdelávania a školstva v týchto slovenských prostrediach.

V rámci pracovnej návštevy, kde účastníci absolvovali podnetné a najmä z pohľadu riešenia aktuálnych tém prínosné stretnutia s čelnými predstaviteľmi tejto obce, delegácia zo Slovenska navštívila slovenský evanjelický kostol, kde ich privítali Pavel Sklenár, senior Banátsky a farár v cirkevnom zbore Kovačica I a Martin Bajza, farár v CZ Kovačica II.

Neskoršie sa hostia oboznámili aj s prostredím troch galérií, v Galérii insitného umenia a v Pamätnom dome Martina Jonáša ich sprevádzala úradujúca riaditeľka Anna Žolnajová Barcová, v súkromnej Galérii Babka jej majiteľ Pavel Babka a v súkromnej galérii Spomienky v rámoch majiteľa Jána Čecha.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs