Slovenskí poslanci aj v Petrovci

24.nov 2017

Slovenskí poslanci aj v Petrovci

Program návštevy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média v Srbsku obsahoval návštevu aj Báčskeho Petrovca.

Po ukončení včerajších rokovaní v Obci Kovačica v predpoludňajších hodinách s dlhším meškaním sa delegácia presunula aj do Báčskeho Petrovca.

Obec

Prvou zastávkou hostí zo Slovenska v Báčskom Petrovci bola lokálna samospráva. V budove Zhromaždenia obce sa zvítali s predsedom obce Srđanom Simićom a zástupcom predsedu obce Jánom Brnom. Delegáciu privítal aj predseda Zhromaždenia obce Ján Šuľan a pokrajinská poslankyňa Tatiana Vujačićová a ďalší členovia obecnej rady. Za zatvorenými dverami si pohovorili o problémoch lokálnej samosprávy, ale predovšetkým o oblastiach školstva a kultúry. Pri tejto príležitosti sa do rúk riaditeľky petrovského gymnázia Anny Medveďovej dostalo aj vyznamenanie. Totiž poslanci jej udelili Zlatú čestnú plaketu Národnej rady SR za zásluhy v oblasti vzdelávania a kultúry.

Gymnázium

Druhý bodom návštevy poslancov zo Slovenska v Petrovci predpokladal zastávku na školskej pôde. V slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci sa stretli s riaditeľkou A. Medveďovou za účasti riaditeľov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Petrovca, Kulpína, Hložian, Pivnice a našich školských asociácií. V dlhšom rozhovore im domáci zmapovali aktuálny stav pri vyučovaní slovenčiny ako materinského jazyka.  Načrtli aj jadro problémov, s ktorými sa pedagógovia denne stretávajú. Zároveň aj možnosti akým spôsobom by Slovenská republika mohla pomôcť prekonať ich.

Matica

Už len napochytro, ale predsa sa uskutočnila aj návšteva v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka, kde hostí privítal predseda MSS Ján Brtka. Diskutovalo sa predovšetkým o pomoci pre prvákov, ktorí sa zapisujú do slovenských tried, o možnosti zabezpečenia nehateného fungovania MSS. Takisto o sťaženej nostrifikácii diplomov na relácii Srbsko – Slovensko a naopak, ako aj o vybavovaní prechodného pobytu našincov v Slovenskej republike.

Plánovaná návšteva Múzea vojvodinských Slovákov a Galérie Zuzky Medveďovej sa pre sklz času predsa neuskutočnila. Predtým ako odcestovali do Kysáča na chvíľu sa zastavili aj v Etno dome Michala Speváka.

Delegáciu oboch výborov NR SR v Báčskom Petrovci tvorili: z Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek, predseda výboru, Simona Petríková, poslankyňa a Jana Valachová, tajomníčka výboru. Z Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport boli prítomní Ľubomír Petrák, predseda výboru, Eva Smolíková , podpredsedníčka výboru, Dušan Čaplovič, člen výboru, Miroslav Sopko, člen výboru, Ľudovít Goga, člen výboru a Michaela Šikulová, tajomníčka. V ich sprievode boli aj Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne SR v Srbsku a Michal Hrušík, 3. tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs