Mediálna gramotnosť dnes

24.nov 2017

Mediálna gramotnosť dnes

Zľava: Aleksandar Popov, Milan Vlajčić, Dubravka Valićová Nedeljkovićová, Dušan Petričić a Nedim Sejdinović

Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny a Hnutie Nový optimizmus zorganizovali včera večer okrúhly stôl o mediálnej gramotnosti. 

„Mediálna gramotnosť najjednoduchšie povedané znamená mať vedomosti a zručnosti používať nové technológie, nové médiá v spoločnosti, v ktorej všetci máme dodatočnú zodpovednosť, lebo v niektorých momentoch sa stávame novinármi, ktorých slová verejne vypovedané, môžu mať následky v realite. Mediálna gramotnosť je dôležitá aj pre rozvoj kritického svedomia,“ týmito slovami Nedim Sejdinović, ktorý moderoval program, dal úvod debate.

Účastníkmi okrúhleho stola boli: Dubravka Valićová Nedeljkovićová – profesorka mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte v Novom Sade, Milan Vlajčić – filmový a literárny kritik, novinár a esejista, Dušan Petričić – karikaturista a ilustrátor a Aleksandar Popov – riaditeľ Strediska pre regionalizmus a kopredseda Igmanskej iniciatívy.

Existujú už tri dokumety o mediálnej gramotnosti, ktoré svedčia o význame tejto témy. V Deklarácii o mediálnej gramotnosti, ktorá má desať bodov, sú vytýčené žiadosti a návrhy príslušným orgánom pre jasnejšie a efektívnejšie usporiadanie štátnej politiky v oblasti mediálnej gramotnosti. Druhý dokument na túto tému, Manifest o mediálnej gramotnosti, predstavila Dubravka Valićová Nedeljkovićová. Tretí dokument je v podobe návrhov pre novú mediálnu stratégiu, ktorú do rozpravy doručilo päť novinárskych a mediálnych združení.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs