19. schôdza Zhromaždenia obce Báčska Palanka

29.nov 2017

19. schôdza Zhromaždenia obce Báčska Palanka

Prakticky bez diskusie výborníci v Zhromaždení obce Báčska Palanka odbavili dnes 19. schôdzu. Slovo si nepýtali dokonca ani opozičníci a tak sa prítomní rozišli po necelých dvoch hodinách.

Na schôdzi lokálnej samosprávy sa dokonca nediskutovalo ani o realizácii obecného rozpočtu na obdobie január – september 2017, v rámci 4. bodu rokovacieho programu, na ktorom bolo úhrnne 17 tém a výbornícke otázky.

Výborníci si vypočuli odôvodnenia všetkých uznesení a rozhodnutí, za ktoré potom hlasovali. Okrem iného prijali plán generálnej regulácie Silbaša, ako i uznesenie o výške sadzby dane z majetku na území obce a uznesenie o miestnych spoločenstvách.

Lokálna samospráva dnes poskytla súhlas na navrhnuté zmeny programu hospodárenia Verejného podniku Standard ako i na zmeny investičného plánu VKP Komunalprojekt na bežný rok.

Uzhodli sa aj na uvoľnení členov školských výborov a vymenovali nových v Technickej škole 9. mája a ZŠ Vuka Karadžića v Báčskej Palanke.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs