Výročie Rádia Nový Sad a Deň Rádio-televízie Vojvodiny

29.nov 2017

Výročie Rádia Nový Sad a Deň Rádio-televízie Vojvodiny

Rádio Nový Sad dnes oslavuje 68. výročie od začiatku vysielania programu.

Založené bolo v roku 1949 rozhodnutím Hlavného výkonného výboru Národného zhromaždenia Vojvodiny. Program slávnostne začal 29. novembra – v bývalý Deň republiky. Od samotného začiatku program rádia prebiehal v 5 jazykoch – po srbochorvátsky, maďarsky, slovensky, rusínsky a rumunsky. Dnes vysielajú v 11 jazykoch: srbský, maďarský, slovenský, rusínsky, rumunský, ukrajinský, bunjevský, chorvátsky, rómsky, macedónsky a nemecký.

“Rádio Nový Sad v roku 1949 odštartovalo s programami informatívneho, umeleckého, hudobného, zábavného a vzdelávacieho charakteru a to v piatich jazykoch – srbskochorvátskom, maďarskom, slovenskom, rumunskom a rusínskom jazyku, čo v tom čase predstavovalo veľkú spoločenskú a kultúrnu udalosť vo Vojvodine. Príchodom umeleckého, hudobného, zábavného a vzdelávacieho programu Rádia Nový Sad v slovenskej reči, kultúrny život Slovákov vo Vojvodine, ktorý sa dovtedy prevažne spoliehal na tlačené slovo, dostal bohatší obsah, rôznorodejšie formy a podporu novej tvorby,” uvádza portál ÚKVS.

Anna Jašková

Inak, 29. novembra sa v súčasnosti oslavuje ako Deň Rádio-televízie Vojvodiny, ktorý si jej bývalí a súčasní zamestanaci pripomenuli včera. Priliehavá oslava, v rámci ktorej udelili výročné ceny najúspešnejšim zamestnancom tejto mediálnej ustanovizne, ako aj cenu Slavuja Hadžića, prebiehala v novosadskom Štúdiu M.

“Deň Rádio-televízie Vojvodiny je sviatok všetkých zamestnancov,” – prízvukoval v pozdravnom príhovore generálny riaditeľ Miodrag Koprivica, dodávajúc, že túto mediálnu ustanovizeň charakterizujú tri slová: ľudia, Nový Sad a budúcnosť, prináša portál www.rtv.rs.

Potvrdenie profesionality v tomto médiu si včera v podobe ročnej ceny odniesli zamestnanci z viacerých platforiem. Cenu  Slavuja Hadžića, prestížne uznanie za celoživotnú činnosť a celkové autorské dielo si tentoraz získala redaktorka, novinárka a moderátorka Hajnalka Buda.

Výročné uznanie RTV, okrem iných, získala aj Anna Jašková, zástupkyňa hlavného a zodpovedného redaktora Druhého programu TV Vojvodiny.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs