O zmenách a doplnkoch Zákona o národnostných radách: Verejne a za zatvorenými dverami

29.nov 2017

O zmenách a doplnkoch Zákona o národnostných radách: Verejne a za zatvorenými dverami

Štátny tajomník Ivan Bošnjak

V pokrajinskom Zhromaždení dnes prebieha verejné konzultovanie ohľadom zmien a doplnkov Zákona o národnostných radách národnostných menšín. Aj keď organizátor – Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy – debatu označil za verejnú, ona je zatvorená pre médiá.

Pred začiatkom zasadnutia v mene organizátora štátny tajomník Ivan Bošnjak, ktorý bol aj predsedom pracovnej skupiny, ktorá vypracovala text Návrhu zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o národnostných radách národnostných menšín povedal, že ich cieľom je zistiť mienku verejnosti a keď ide o kompetencie národnostných rád mieni, že sú tie teraz konkrétnejšie.

Foto: Csilla Dávid

„Očakávam transparentnejšie nakladanie financiami, ako aj depolitizáciu národnostných rád. Na budúci rok budeme mať aj voľby do národnostných rád a očakávame, že sa týmto zákonným riešením zosilní účasť občanov v práci národnostných rád, ako aj vzťah medzi štátnymi organmi, radami a verejnosti,“ uviedol Bošnjak.

V mene Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Zsolt Szakállas ocenil, že Ústavný súd zmenami fakticky dal smerovníky na zmeny zákona. „Napr. keď ide o vzdelávanie Národnostné rady môžu vymenúvať inštitúcie osobitného významu. Ústavný súd avšak považuje, že tieto nie je možné vyhlásiť ustanovizne osobitného významu ak nemáme systém konkrétnych kritérií,“ zdôraznil Szakállas.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs