Predseda pokrajinskej vlády v Kovačici

29.nov 2017

Predseda pokrajinskej vlády v Kovačici

“Pokrajinská vláda v priebehu uplynulého roka, odkedy som v jej čele, do menej rozvinutých obcí investovala viac ako miliardu dinárov,” povedal Igor Mirović, predseda Pokrajinskej vlády pri včerajšej návšteve Kovačice a obhliadky prác na výstavbe továrne vody.

Pri tejto príležitosti podotkol aj to, že na dokončeie výstavby tohto objektu obec Kovačica získala prostriedky z APV vo výške viac ako 40 miliónov dinárov.

Práce na výstavbe továrne vody v Kovačici, ktorou sa čoskoro dorieši zásobovanie pitnou vodou nielen Kovačičanov, ale aj občanov Idvora a iných dedín, začali v polovici augusta minulého roku. Továreň vyrastá na prameni, kde je umiestnená i nádrž a sprevádzkovaná bude o niekoľko týždňov.

Predseda Obce Kovačica Milan Garašević sa pri tejto príležitosti zaďakoval pokrajine, ktorá doteraz pre Kovačickú obec poskytla vyše 80 miliónov dinárov na rôzne investície, medzi ktorými je aj výstavba továrne pitnej vody. Zdôraznil, že je továreň kapacity 1800 m³ vody denne.

Jedna z investícii, z ktorej bude mať osoh aj Kovačická obec, je aj výstavba cesty medzi Opovom a Debeljačou, ktorej ďalšia fáza výstavby bude pokračovať na jar 2018.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs