Prostriedky na začaté projekty

🕔29. mar 2013

Predseda obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok a predseda Zhromaždenia obce Rajko Perić na tlačovke v utorok 26. marca hovorili o doterajšej práci obce a zhromaždenia, ako aj o získaných finančných prostriedkoch na realizáciu začatých projektov. Predseda zhromaždenia Rajko Perić úvodom povedal, že obec

Čitať viac

K OKRÚHLEMU JUBILEU

🕔29. mar 2013

K OKRÚHLEMU JUBILEU, 125. výročiu narodenia biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi (1933 – 1957) a predsedu Matice slovenskej v Juhoslávii (1935 – 1941) Samuela Starkeho, práve v deň jeho narodenín z podnetu petrovských matičiarov ako spoločné vydanie Spolku filatelistov a MOMS Petrovec do obehu sa

Čitať viac

Začína sa realizácia investičného programu

🕔29. mar 2013

Keď na predminulom zasadnutí Zhromaždenia obce Šíd oznámili, že talianski a ruskí investori prejavili záujem o investovanie do kapitálnych projektov na území obce, výborníci to prijali s určitými obavami, keďže ide o investície v hodnote asi 300 miliónov eur. Nedávno predseda Zhromaždenia obce Šíd

Čitať viac

Humanita v skutkoch

🕔29. mar 2013

Šesťročné dievčatko Ivana Đorđevićová z Nových Bánoviec v apríli odcestuje na operáciu očí do Ameriky, a to vďaka nedávnej veľkej humanitárnej akcii, v ktorej sa zúčastnili mnohí známi športovci, speváci a početní ľudia dobrej vôle. V akcii zozbierali časť prostriedkov na Ivaninu operáciu, ktorá stojí 60-tisíc

Čitať viac

Rastlinná výroba istejšia od dobytkárskej

🕔29. mar 2013

Sezóna jarných poľnohospodárskych prác len-len že sa nezačala. Keby  počasie dovolilo, poľnohospodári by iste už skôr zapriahli svoje stroje a začali pripravovať pôdu na jarnú sejbu. Pre zlé počasie mali však trochu dlhšiu zimnú dovolenku a dosť času na kalkulácie, ako

Čitať viac

Padina

🕔29. mar 2013

V nedeľu 24. marca v Padine bola akcia vysádzania mladých stromov, s cieľom zachovať čistý vzduch, zdravú výživu, čistú a zdravú pitnú vodu a zdravé, čisté prostredie pre občanov tejto slovenskej dediny. Akciu vysádzania mladých agátov, amerických čiernych orechov, gledíčií,

Čitať viac

Slankamenské Vinohrady

🕔29. mar 2013

Po voľbách na členov Rady Miestneho spoločenstva Slankamenské Vinohrady, ktoré sa uskutočnili 10. marca, novozvolení členovia so štvorročným mandátom sa stretli na konštitutívnom zasadnutí v sobotu 23. marca. Za predsedu RMS zvolili Janka Alexu a podpredsedníčkou sa stala Anna Vesteková. Na zasadnutí

Čitať viac

Papierové bociany privábili živé

🕔29. mar 2013

Isté je, že na pohľad idylické sriemske dedinky zdieľajú osud priemernej vojvodinskej dediny 21. storočia. Starých prázdnych domov je čoraz viacej, práve tak ako i ľudí, ktorí odchádzajú: buď úplne preč z Lugu, prípadne dočasne „na zárobky”, alebo priamo na

Čitať viac

Od malička v náboženskom duchu

🕔29. mar 2013

Niektoré rodinné zvyky v Padine už dávno zanikli, ale niektoré cirkevné zvyky sa v padinských rodinách zachovali dodnes. Aj v súčasnosti deti v rodine získavajú prvé poznatky o učení Písma Svätého. Rodičia posielajú svoje deti do Nedeľnej školy, aby od

Čitať viac

Nové moderné strediská vedomostí

🕔28. mar 2013

Cezhraničný projekt Knižnice pre novú dobu sa začal realizovať 1. novembra 2012 s cieľom podporiť knižnice v Srbsku a Chorvátsku. Tieto kultúrne ustanovizne sa majú stať modernými strediskami vedomostí. Projekt podporuje IAN Medzinárodná sieť pomoci z Belehradu a Mestská knižnica s čitárňami z Vinkoviec a finančne európske

Čitať viac