Začína sa realizácia investičného programu

29.mar 2013

Predsedovia: Branislav Mauković a Nikola Vasić

Keď na predminulom zasadnutí Zhromaždenia obce Šíd oznámili, že talianski a ruskí investori prejavili záujem o investovanie do kapitálnych projektov na území obce, výborníci to prijali s určitými obavami, keďže ide o investície v hodnote asi 300 miliónov eur. Nedávno predseda Zhromaždenia obce Šíd Dr. Branislav Mauković povedal, že sú vytvorené prvé podmienky na realizáciu týchto investícií. V rámci toho Verejný podnik pre bývanie a komunálne služby schválil príslušné rozhodnutia. Na základe jedného rozhodnutia dajú do nájmu okolo 156-hektárový pozemok na výstavbu cukrovaru a prevádzky na výrobu biopalív v dedinke Bačinci. Nájomné je 1 dinár za štvorcový meter pozemku na obdobie 99 rokov. O tento projekt záujem prejavila firma Kris Consulting JSC z Moskvy, ktorej teraz na podpis ponúknu zmluvu o prenájme. Druhé rozhodnutie sa vzťahuje na spresnenie ceny nájomného, tiež na dobu 99 rokov, pozemku v Erdevíku veľkosti čosi nad 3 hektáre na výstavbu mraziarne. Tretie uznesenie sa vzťahuje tiež na určenie ceny nájomného (tiež 1 dinár za štvorcový meter, na obdobie 20 rokov) pozemku v Šíde, v komplexe športovej siene, na výstavbu tenisových kurtov. Predseda Zhromaždenia obce ešte povedal, že delegácia Šídskej obce začiatkom apríla odcestuje do Milána v Taliansku s cieľom podpísať zmluvu o začiatku výstavby objektov v priemyselnej zóne v okolí Šídu.

Podľa slov predsedu obecného zhromaždenia Branislava Maukovića týmto sa začína realizácia mimoriadne obsiahleho investičného programu, ktorý by mal podnietiť zamestnávanie veľkého počtu občanov tohto prostredia.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs