1.jan 2013

S PÚCHOVČANMI O 19. PREHLIADKE 3 X Ď 2012

Zostane tvorivosť, láska k jazyku, vzťah ku kultúre

Peter Hudák v divadelnej sieni po Prehliadke detskej divadelnej tvorby 3 x Ď

V Starej Pazove v dňoch 16. až 19. novembra 2012 bola 19. Prehliadka detskej divadelnej tvorby 3 x Ď. Výkony malých hercov hodnotili odborná porota a detská porota. Už niekoľko rokov v odbornej porote členom je i Peter Hudák, režisér z Púchova, zo Slovenska. Zaujímala nás jeho mienka o uplynulej prehliadke.

– Na prehliadke bolo 14 predstavení a je výnimočná v tom, že na javisku bolo veľa detí. Na nej sa zúčastnilo, čo je veľmi pozitívne, vyše 300 detí. Je pravda, že väčšina divadiel, ak nie všetky, mali mnohé problémy s divadelnou réžiou. Niektoré aj s výberom témy, – povedal P. Hudák a doložil, že sa na prehliadke 3 x Ď prejavila túžba pracovať s deťmi, z ktorých sálala veľká energia a chuť byť na javisku, rozprávať sa po slovensky a pestovať slovenskú kultúru. – Pre mňa je to veľmi pozitívne, lebo na Slovensku nemáme ten problém, že by sme sa museli starať o slovenčinu… – akcentoval pán režisér. Podľa jeho slov vždy, keď príde do Vojvodiny a do Srbska, obdivuje tunajšie slovenské deti, ako pracujú s jazykom, i keď sa mnohé ani nestretnú s materskou krajinou.

– Na predstavenie sa treba dívať z viacerých uhlov. Jedna je tá divadelná zložka a druhá tá pedagogická, ktorá je minimálne rovnocenná, ak nie ešte podstatnejšia, pretože, keď tie deti vyrastú, možno ani desatina z nich sa nebude venovať herectvu, ale vo všetkých zostane tvorivosť, láska k jazyku, vzťah ku kultúre… zážitky z kolektívnej práce, z kamarátenia sa na javisku, či už vo vlastnom súbore alebo s kamarátmi z iných súborov. A toto sú veľmi podstatné zložky, – prízvukoval spolubesedník, a pritom zdôraznil, že podstatné v divadelnej práci je zachovávanie jazyka a dostať deti k tvorivej práci, keď všade vo svete víťazia počítače a internetová doba.

Na počesť odmenených zahrané bolo predstavenie Detského divadla Ochotníček z Púchova Ach, jaj – alebo o pani Nespokojnej práve v réžii Petra Hudáka. A čo majú nového v tomto divadle?

–  Detské divadelné štúdio Ochotníček sa deťom venuje od roku 1971 a vystriedalo sa tu nesmierne množstvo generácií detí. Na prehliadke ste videli deti, ktoré boli prvý raz na javisku, v podstatne to bola ich prvá hra, kde mali väčší priestor prejaviť sa. Zhodou okolností je tam i moja dcéra, a je to veľká náhoda, lebo ja som ju do toho netlačil. Sama prišla s tým, že ju to zaujíma. Keďže sa ja venujem divadlu, asi sa ten vzťah vybudoval prirodzene.

Ako nám povedal hneď po slávnostnom zatvorení detskej divadelnej prehliadky v Starej Pazove, jeho predstava o jeho úlohe v celkovom divadelnom dianí je, že divadlo pociťuje ako platformu, na základe ktorej  môžem pomôcť deťom zorientovať sa v živote. – Byť pedagógom, učiť ich, aký je život vonku… Na javisku sa snažíme navodiť situácie, ktoré oni v živote možno neskôr stretnú. Na javisku si tie situácie vyskúšajú a v živote vedia ľahšie, efektívnejšie a správnejšie rozhodnúť.

V Ochotníčku si hovoria o ľudských hodnotách, priateľstve, rebríčku hodnôt… A práve táto hosťujúca hra bola, ako uviedol pán režisér, o chamtivosti a o nenažranosti človeka. – Pre mňa je toto už 4. či 5. generácia hercov, ktorú vediem. Mnohokrát som si povedal, že už nemám silu a už ani neurobím lepšie predstavenie, nech robia mladší. Ale deti mi za to stoja, aby som s nimi pracoval. Od nich dostávam veľa podnetov na ďalšiu  prácu… – zdôveruje sa porotca prehliadky 3 x Ď zo Slovenska.

                                                                A. Lešťanová

 

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs