Cirkevný spevokol 75-ročný

1.jan 2013

Ženský cirkevný spevokol v 70. rokoch minulého storočia s farárom Karolom Chalupkom

Kovačica má medzi Slovákmi založený najstarší cirkevný spevokol v Banátskom senioráte. V dejinách nachádzame údaje, že pri cirkvi bol pôvodne založený mužský cirkevný spevokol, z ktorého sa neskoršie vyvinuli niekoľké spevácke telesá a ďalšie spevokoly v Kovačici. Z prvotného spevokolu vzniklo až 7 rôznych speváckych zborov: zmiešaný cirkevný spevokol, dievčenský cirkevný spevokol, spevokol cirkevného zboru Kovačica II, ženská spevácka skupina Kresťanské srdcia, zmiešaný zbor Prúdy, spevokol cirkevného zboru Kovačica I a ženský spevokol pri zbore Kovačica I.

Dňa 16. februára 1937 sa na farskom úrade v Kovačici zišlo okolo 40 dospelých mužov úradne potvrdiť svoje želanie, aby bol založený cirkevný spevokol. Jozef Janiš, vtedajší senior banátsky, a Andrej Miháľ, riaditeľ školy a kantor, túto iniciatívu už na štarte podporili a dokázali sa ako dobrí vedúci novozaloženého spevokolu. Predsedom spevokolu sa stal Juraj Mikuš, Andrej Miháľ bol prvým a Jozef Šifel druhým dirigentom. Dušou spevokolu bol Andrej Miháľ, ktorý veľmi pedantne viedol aj knihu členov spevokolu až po rok 1942, keď spevokol oslávil svoje piate výročie. Zaznamenané je, že vtedy v spevokole bolo až 54 mužov. Poznávacou značkou členov boli čiapky s hudobným odznakom a osobitné preukazy vytlačené v tlačiarni Samuela Murtina v Kovačici. Riaditeľ školy Andrej Miháľ ešte v roku 1919, hneď po príchode do Kovačice, ako mladý učiteľ vštepoval nielen žiakom, ale aj občanom lásku k hudbe a piesňam. V škole okrem náboženstva spev bol veľkou záľubou. Na svojom začiatku kovačický spevokol spieval štvorhlasne a vďaka pôsobeniu Andreja Miháľa boli to roky veľkého kultúrneho a hudobného rozmachu osady. Po jeho odstúpení spevokol viedli zboroví kantori Ján Nemček st. a Ján Paluška. V roku 1966 vznikol dievčenský spevokol, ktorý pod vedením Jána Bartoša nacvičoval trojhlasné piesne. Neskoršie prerástol do ženského spevokolu, potom spolu s mužským tvorili zmiešané hudobné teleso, ktoré sa stalo známe evanjelickému svetu aj za hranicami vtedajšej Juhoslávie. Svojimi výstupmi príjemne zapôsobili v Slovinsku, Poľsku a Česku v roku 1976. V takomto zložení vystupovali neskoršie na stretnutiach spevokolov v Petrovci (1981), Starej Pazove (1991), Padine (1998) a iných slovenských prostrediach. V roku 1987 zbor oslávil 50. výročie založenia, v tomto roku si pripomína 75. výročie svojej činnosti. Ináč po ukončení svojho pôsobenia v spevokole Ján Bartoš, bývalý kantor, svoju funkciu odovzdal Jánovi Nemčekovi ml. – súčasnému  zborovému kantorovi.

Zmiešaný cirkevný spevokol na minuloročných turíčnych oslavách so vznešeným seniorom banátskym Pavlom Sklenárom

„Spokojný som s úspechom spevokolu, znie to stále lepšie a lepšie,” ozrejmil situáciu súčasného speváckeho zboru kantor J. Nemček ml. a dodal: „Nie je to ľahká práca, lebo ani jeden z členov zboru nepozná noty. Piesne nacvičujeme štvorhlasne a skúšky mávame v nedeľu po nešporných službách, na večierkoch, obyčajne dvakrát v týždni.“

Eva Čechová je členkou cirkevného spevokolu od roku 1966, do dievčenského spevokolu začala chodiť ako 17- – 18-ročná dievka.

„Pamätám sa, že spevokol založili kantor Ján Bartoš z iniciatívy pána farára Karola Chalupku. O rok potom, čo spevokol začal pôsobiť, sme sa predstavili cirkevníkom na Biskupskom úrade v Novom Sade, neskoršie v Kysáči. Keď som sa vydala, zapojila som sa do práce ženského spevokolu, ktorý bol založený hneď po pôsobení mužského spevokolu. Nacvičovali sme piesne trojhlasne.”

„Na detské služby som začala chodiť odmalička a pobožné pesničky nás učili ešte doma náš starý apka,” spomína si Mária Koreňová, ktorá začala spievať ešte ako 16-ročná, a dodala: „V nedeľu bývali plné lavice detí a dnes, žiaľ, tomu už dlhé roky nie je tak. Ženský spevokol bol založený ešte v roku 1974.”

Členka jubilujúceho zmiešaného spevokolu Mária Svetlíková (69) sa zapojila do práce spevokolu ešte v roku 1978, po tom, ako navštívila služby Božie v kostole na Vianoce, kde členovia spevokolu spievali „ako anjeli”. „Ten prekrásny spev ma inšpiroval a podnietil, aby som sa aj ja zapojila do jeho činnosti.”

„Teraz sa viac spieva zo spevníka a nie ako skôr  – z Tranoscia,” vysvetlil nám Štefan Svetlík, ktorý do spevokolu vstúpil v roku 1995. „Okrem toho, že spievame, vždy si nájdeme aj času na kamarátenie, schádzame sa, keď niekto oslavuje meniny, narodeniny, ochraňujeme si kamarátstva oddávna, na niektoré spoločné zážitky si pamätáme podnes.”

Kantor Ján Nemček

Eva Čechová

Mária Koreňová

Mária Svetlíková

Štefan Svetlík

Juraj Zdycha

Ľudový spevák a z iniciatívy svojej manželky od roku 2000 aj člen cirkevného spevokolu Juraj Zdycha povedal: „Kto spieva cirkevné piesne, ten sa dvakrát modlí.”

Ľudia v spevokole nie sú vyberaní, ale aby všetci spievali na slávu Božiu, každý je vítaný. Podľa slov kantora Jána Nemčeka pre toto jubileum spevokol nahral na CD 13 cirkevných piesní, z ktorých bude usporiadaný slávnostný koncert v chráme Božom v januári 2013. K jubileu si vyhotovili i tablo so všetkými členmi súčasného spevokolu. Je to darček k sviatkom všetkým cirkevníkom, ľuďom dobrej vôle a predovšetkým podnet členom spevokolu, aby aj naďalej pokračovali v tejto krásnej tradícii.

                                                                                            A. Chalupová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs