O plánoch a projektoch

1.jan 2013

Členovia Výkonného výboru MOMS Stará Pazova na schôdzi v stredu 19. decembra 2012 v matičnej kancelárii rokovali o súbehu Oddelenia pre šport, mládež a kultúru Obce Stará Pazova pre sufinancovanie, organizovanie kultúrnych a iných podujatí, ktoré sú v záujme Obce Stará Pazova na rok 2013. Prítomní sa zhodli, že prostredníctvom tohto súbehu sa budú uchádzať o prostriedky na detské divadelné predstavenie, oslavu výročia príchodu Slovákov do Pazovy, na tradičný stolnotenisový turnaj a reprint publikácie Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a. v. v Kráľovstve Juhoslovanskom v slove a v obrazoch, ktorú zostavil Adam Vereš, evanjelický biskup v roku 1930.

Na zasadnutí odznela i kratšia súvaha 13. festivalu mladých spevákov slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem, ktorý odznel v sobotu 8. decembra 2012 v Starej Pazove. Správu podal Miroslav Pap st., predseda organizačného výboru. Matičiari sa zhodli, že sa festival aj napriek snehovej kalamite vydaril.

a. lš.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs