Na javisku vyše 200 účastníkov

1.jan 2013

Zbor Ozvena Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Selenči

V nedeľu 23. decembra 2012 v sieni Domu kultúry v Selenči odznel vianočný koncert duchovných piesní pod názvom Pánovi spievame spolu. Je to už tradičný koncert, ktorý Komorný zbor Zvony a orchester Zvonivá cimbalovka venujú na konci roka svojim spoluobčanom, ale aj všetkým milovníkom duchovných piesní a zborového spevu. Potlesku obecenstva sa tešili tak jednotlivci, ako aj zbory a orchestre.

Najprv sa predstavili tí najmladší Selenčania – členovia orchestra  pomenovanom Orchestrík. Potom odznel zbor a orchester ZŠ Jána Kollára Zvončeky. Na  javisku sa potom striedali triá, kvartetá a zbory zo Selenče, zo susedného Báča, z Vajsky a zbor Agapé z Nového Sadu. Tradične sa na koncerte zúčastňujú zbory Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi a Rímskokatolíckej cirkvi zo Selenče, ako aj pravoslávne zbory z Báča. Na javisku nechýbali ani malí vinšovníci. Slavica Stredojevićová-Jefimija zo Sriemskej Mitrovice sa tiež pravidelne zúčastňuje na tomto koncerte. Repertoár účastníkov bol ladený v duchu nastávajúcich vianočných sviatkov a spievali sa klasické skladby, ľudové piesne, koledy a skladby súčasných autorov. Koncert sa skončil dojímavou scénou, keď viac ako dvesto účastníkov zaspievalo skladbu Tichá noc, svätá noc a slovenskú  koledu Daj Boh šťastia tejto zemi. Diváci spokojní opúšťali sieň Domu kultúry plní dojmov. O technickú stránku koncertu sa postaral Božidár Ralbovský a program moderovala Mária Nosálová, členka Komorného zboru Zvony. Koncert finančne podporili Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá, Obec Báč, Miestne spoločenstvo Selenča a ZŠ J. Kollára.

Na koncerte boli okrem predstaviteľov kultúrneho a politického života v Selenči aj predstavitelia Obce Báč. Zásluha patrí určite všetkým, ktorí priložili ruky k organizácii koncertu, ale najviac hlavnému koordinátorovi PaedDr. Jurajovi Súdimu, ktorý nielenže organizačne prispieva koncertu, ale nacvičí aj veľkú časť účinkujúcich zborov. Vianočný ekumenický koncert je koncert, ktorý zbližuje účastníkov a šíri pozitívnu energiu medzi účastníkmi rôznych konfesií a národov a národností. Organizátori koncertu na záver  prisľúbili, že „keď bude zdravia, tak aj o rok bude takýto koncert v Selenči“.

                                                              Juraj Berédi-Ďuky

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs