Balíky pre deti bez rodičovskej opatery

1.jan 2013

Na záver programu spoločná fotografia detí s účastníkmi podujatia

Stredisko sociálnej práce v Kovačici aj tohto roku usporiadalo tradičné vítanie deda Mráza pre deti bez rodičovskej opatery umiestnené v pestúnskych rodinách. Toto pekné stretnutie usporiadali v stredu 19. decembra 2012 v telocvični Základnej školy maršala Tita v Padine, na ktorom sa o veselé a krásne vítanie deda Mráza pričinili predovšetkým žiaci, ktorí vystúpili v žiackom zbore pod taktovkou učiteľa hudby Pavla Tomáša st., v divadielku, rytmike a recitačnom pásme, ktoré nacvičili učitelia Božana Papová a Ján Kolárik. V programe s čarodejníckymi hrami sa predstavil manželský pár Family Nađ z Debeljače a darčeky za pomoci členov motto klubu Nameless Riders z Kovačice rozdelil dedo Mráz, ktorého výborne zahrala maskovaná padinská herečka Anna Širková.

V Kovačickej obci je 44 detí bez rodičovskej opatery, ktorým rodinné teplo zabezpečujú pestúnske rodiny vo všetkých osadách obce. Spoluorganizátormi tohto krásneho podujatia boli Miestne spoločenstvo Padina, padinská škola a Spolok žien v Padine, členky ktorého pre deti nachystali koláče. Vďaka sponzorom prichystali 164 balíkov s hračkami, školskými pomôckami, rôznymi sladkosťami a podobne. Najväčšou odmenou pre všetkých bol radostný lesk v očiach detí. Balíky dostali aj deti zo sociálne ohrozených rodín v obci.

„Toto podujatie sa už tradične koná niekoľko rokov a mnohí darcovia, sponzori a donátori už ani nečakajú na výzvu prispieť k tejto akcii, ale to robia z vlastnej vôle a iniciatívy. Veríme, že v tejto humánnej tradícii budú pokračovať aj naďalej,“ vyzdvihla riaditeľka Strediska sociálnej práce v Kovačici Anna Farkašová.

                                                                                              A. Chalupová

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs