ŠTEDROVEČERNÉ BOHOSLUŽBY

1.jan 2013

ŠTEDROVEČERNÉ BOHOSLUŽBY v evanjelickom chráme v Silbaši prebiehali v dojímavej nálade. Členky Oltárneho krúžku žien urobili v kostole pod jedličkou Betlehem v prirodzenej veľkosti. Tí najmenší členovia silbašského zboru do chrámu vošli za sprievodu azda najkrajšej vianočnej piesne Tichá noc a so svietiacimi kahančekmi v rukách, symbolicky predstavujúcimi svetlo, ktoré do našich sŕdc prináša dieťatko Ježiš. Po skončení bohoslužieb všetci spolu sledovali nádherný ohňostroj, ktorý pripravili otcovia našich polazuvárov. Podľa slov niektorých starších Silbašanov bol to ohňostroj, aký Silbaš ešte nezažil.

                                                                                                                       Vladislava Lovásová

Foto: Jana Žiaková

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs