Knižné darčeky pre škôlkarov

1.jan 2013

Knižným darčekom a gratuláciám sa deti z Poletarca veľmi potešili. Na snímke so škôlkarmi: (stoja zľava) Anna Lešťanová, Libuška Lakatošová a Milica Blešićová

Pred vianočnými a novoročnými sviatkami sa do staropazovskej Predškolskej ustanovizne Poletarac dostali hodnotné knižné darčeky a detské gratulácie s výkresmi z osady Miloslavov zo Slovenska. Totiž pazovským škôlkarom krásne darčeky zaslali z tamojšej Materskej školy, v čele ktorej je riaditeľka Bc. Jasmina Nasariková, pazovská rodáčka.

Knižné darčeky z Miloslavova vo štvrtok 20. decembra 2012 pazovským škôlkarom odovzdala Libuška Lakatošová, vedúca Oddelenia pre šport, mládež a kultúru Obce Stará Pazova. Obec Stará Pazova a Miloslavov majú podpísanú zmluvu o spolupráci v oblastiach kultúry a športu a touto akciou sa len upevnila. Knižným darčekom sa deti zo slovenskej skupiny vo štvrtok veľmi potešili a spokojnosť netajila ani ich vychovávateľka Anna Lešťanová. Do škôlky sa im okrem rozprávkových kníh dostala aj odborná literatúra. Práve výmenou literatúry sa podporuje i rozvoj vzdelávania a paralelne sa stavia i most spolupráce medzi Slovenskom a Srbskom.

Riaditeľka Poletarca Milica Blešićová pri tejto príležitosti povedala, že nadviazala veľmi peknú spoluprácu s riaditeľkou Nasarikovou a zároveň prečítala sprievodný pozdravný list z Miloslavova. Riaditeľka M. Blešićová prostredníctvom Lakatošovej zaslala z Poletarca do Miloslavova nielen opätovné pozdravy, ale i darčeky pre najmladších.

„Do tejto spolupráce so zahraničím nie sú zapojené iba deti zo slovenských skupín, ale všetky predškolské skupiny v Poletarci a naplánované sú aj ďalšie podujatia, napr. spoločné výstavy detských prác a fotografií atď.,“ vyhlásila Lakatošová. V Poletarci sú ináč štyri slovenské a dve zmiešané skupiny detí.

                                                                       A. Lš.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs