Cool;turne Vianoce

1.jan 2013

V továrni na výrobu vločiek je vždy rušno

Trochu nového a sviežeho vánku do ustátej kultúrnej ponuky v Báčskom Petrovci vliali nádejní a predovšetkým mladí kreatívni ľudia z tejto osady a okolia v predvianočnom programe. Uskutočnili ho vo štvrtok 20. decembra na javisku veľkej siene Slovenského vojvodinského divadla ako neformálna skupina cool;tura. Pre rovesníkov, ale aj ostatné obecenstvo pripravili svojský vianočný program.

It`s Christmas time – je čas Vianoc, radujme sa, veseľme sa

V podstate aktivistky mládežníckeho združenia YMCA oslovili petrovských gymnazistov, aby sa pokúsili sublimovať svoje záujmy a umelecké schopnosti práve v kreatívnom programe v predvečer sviatku sviatkov. K nim sa potom pridali aj ostatní tvoriví mládežníci. Vyzvali mládež, aby sa zapojili do písania scenára, tiež vyzvali nádejných hercov, spevákov, hudobníkov, tanečníkov, dizajnérov, výtvarníkov a organizátorov, aby skĺbili svoje tvorivé nápady, a potom im pomohli vytvarovať do spoločného vystúpenia. Túto výzvu napodiv prijalo veľké množstvo mládežníkov, a tak vznikol navrstvený program ladený k Vianociam.

Divákom z javiska ponúkli vianočné piesne, moderné tance, krátke scénky o továrni na výrobu snehových vločiek a o chudobných priateľoch, ktorí žobraním prídu k peniazom na kúpu stromčeka. Program bol veselý a publikum oslovili humorne ladené čísla. Snahu a výkon nad 30 účinkujúcich obecenstvo odmenilo veľkým potleskom, lebo pre to, čo na javisku stvárňovali, žiaci si sami napísali scenár, predlohy a choreografie. Práve tak, ako to v programoch ladených k Vianociam býva, poslaním i tohto cool;turneho večierka bolo veriť v dobrotu človeka, lásku a vtedy sa potom dejú i zázraky.

J. Č-p

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs