Nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny posun

1.jan 2013

Vojvodinská literatúra má budúcnosť: odmenení autori a členovia komisií

Koniec decembra je už tradičným termínom vyhodnotenia súbehov časopisu pre literatúru a umenie Nový život a časopisu pre deti Zornička. Osvedčených spisovateľov, ale aj tých začínajúcich odmenili v piatok 21. decembra 2012 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na úvod riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík vyjadril spokojnosť s počtom súťažných príspevkov, čo podľa neho svedčí o tom, že záujem o literatúru každoročne stúpa. O záujme o súbeh sa podobne zmienila aj predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, ktorá okrem iného zdôraznila aj význam časopisov Zornička a Nový život a ich možnosť zakomponovania do výučby žiakov nižších ročníkov, resp. gymnazistov a študentov. Zároveň pri tejto príležitosti boli odovzdané aj autorské výtlačky novej knihy No tak, usmej sa autora Martina Prebudilu.

Po stručnom prehľade dejín súbehu časopisu Zornička predsedníčka komisie Dr. Jarmila Hodoličová skonštatovala, „že záujem o detskú literatúru neklesá, ba naopak, je stále väčší. Nielenže jestvuje záujem, ale aj literárna úroveň prác je na vyššej úrovni, ako bola kedysi“. V dejinách literatúry pre deti autormi boli v najväčšej miere učitelia. Možno povedať, že to aj doteraz pretrváva, lebo najviac príspevkov na súbeh poslali práve študenti slovenčiny a už vyštudovaní učitelia a profesori slovenčiny. Rozhodnutím komisie, ktorá pracovala v zložení Jarmila Hodoličová, Martin Prebudila a Pavel Matúch, v kategórii poézie udelené boli ceny nasledujúcim autorom: prvú cenu neudelili, druhú dostala Mária Vršková za báseň Adeline narodeniny a tretiu Daniela Chorvátová-Báďonská za báseň Zaľúbený snehuliak. V kategórii prózy prvú cenu udelili Miroslavovi Demákovi za krátku prózu Kto je najsilnejší, druhú cenu získali Katarína Mosnáková za prózu Keď si slnko, dážď a vietor zašoférujú a Anička Tomášová za poviedku Koniec s matematikou. Tretia cena sa dostala do rúk spisovateľke Márii Kotvášovej-Jonášovej za prózu Ako vonia škola a Jánovi Žolnajovi za poviedku Melónová kôra.

Keď ide o tvorbu pre dospelých, v mene komisie prof. Dr. Adam Svetlík povedal, že Slováci vo Vojvodine píšu literatúru, a optimisticky skonštatoval, že naša slovenská vojvodinská literatúra predsa neumrela. Svedčia o tom početné príspevky, ktoré boli zaslané na súbeh. Z básnických príspevkov komisia, ktorá pracovala v zložení Vladimír Valentík, Víťazoslav Hronec a Adam Svetlík, vysoko zhodnotila a prvú cenu udelila Viere Benkovej za básnický cyklus Modrý deň. Druhú cenu dostal Martin Prebudila za básnický cyklus Tri bodky v dvoch vytiach, pokým tretiu cenu udelili Michalovi Bírešovi za básnický cyklus Komplikované blúdenie. Za najlepší prozaický príspevok komisia ocenila poviedku Jedna smrť v Belehrade autora Miroslava Demáka. Druhú cenu získala poviedka Pruhy autorky Andrey Spevákovej, pokým tretiu cenu neudelili, čo podľa A. Svetlíka naznačuje značný kvalitatívny predel medzi odmenenými prózami a ostatnými príspevkami, z ktorých niektoré navrhli uverejniť vo Vzlete, v Novom živote a Hlase ľudu. 

Jasmina Pániková

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs