14.mar 2013

POZORNOSŤ PRE VOLONTÉRKY. Obecná organizácia Červeného kríža v Báčskom Petrovci nezabudla na volontérky (na snímke) zapojené do programu Starostlivosť o starých a v piatok 8. marca vo svojich miestnostiach usporiadala pre nich príležitostné posedenie. Tajomníčka tejto humanitárnej organizácie Tatiana Cerovská privítala volontérky zo všetkých štyroch osád Báčskopetrovskej obce a popriala im všetko najlepšie ku Dňu žien. Každá z nich dostala symbolický darček a k tomu aj červenú ružu. Družné posedenie v dobrej nálade a pri občerstvení spestrila prednesom vlastných veršov venovaných ženám volontérka Anna Galambošová z Hložian. Takéto slávnostnejšie posedenia pre volontérov organizujú inak dvakrát ročne: v marci ku Dňu žien a v decembri k Svetovému dňu volontérov.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs