Direkcia ako ústredná téma

14.mar 2013

Vo štvrtok 7. marca sa uskutočnilo 11. zasadnutie Zhromaždenia obce Kovačica, na ktorom sa zúčastnilo tridsaťšesť výborníkov.

Záber zo zasadnutia Zhromaždenia obce Kovačica

Po úvodných slovách predsedu ZO Jána Puškára a schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia výborníci rokovali o šiestich bodoch, medzi ktorými bol aj návrh rozhodnutia o založení Verejného podniku Direkcie pre výstavbu Obce Kovačica, návrh štatútu, vymenovanie riaditeľa a Dozornej rady tohto podniku. Zdôvodnenie o týchto bodoch podali obecný prokurátor Marinko Čobanin a predseda Kovačickej obce Miroslav Krišan. Tak okrem iného povedali, že Direkcia sa zakladá s cieľom zjednotiť a koordinovať práce späté s plánovaním a výstavbou, urbanizmom, stavebnými pozemkami, bytovými vzťahmi a inými prácami v súlade so zákonom, v záujme zabezpečenia trvalého vykonávania komunálnych činností všeobecného významu. Schválením  rozhodnutia o založení VP Direkcie pre výstavbu Obce Kovačica prestanú platiť rozhodnutia o založení Fondu pre cesty, Fondu solidárnej bytovej výstavby a Fondu pre komunálnu výstavbu a stavebný pozemok Obce Kovačica. Predstavitelia opozičných strán – Slovenská strana a Srbská pokroková strana – sa vyjadrili proti návrhom a vyslovili pochybnosti, či obec tentoraz bude postupovať podľa zákonných predpisov. V pokračovaní väčšina výborníkov schválila návrh na vymenovanie Dipl. Ing. stavebníctva Bela Kinčeša za úradujúceho riaditeľa VP Direkcie pre výstavbu Obce Kovačica na obdobie šiestich mesiacov. Dozornú radu podniku tvoria: Želimír Lenhart z Kovačice (predseda), Taňa Bubesková z Crepaje  a Tešana Čobaninová zo Samoša.

Záverom zasadnutia Zhromaždenia obce Kovačica výborníci schválili rozhodnutie o vymenovaní členov odbornej komisie pre vypracovanie ročného programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskej pôdy, v ktorej sú: predsedníčka Božena Đorđevićová a členovia Mária Benková-Hriešiková, Goran Bobić, Jozef  Haviar, Ivana Svetlíková, všetci z Kovačice, a Kristian Vinka z Uzdinu.

Na štvrtkovom zasadnutí, ktoré viedol predseda Zhromaždenia obce Kovačica Ján Puškár, sa okrem výborníkov obecného parlamentu, predsedu obce a obecného prokurátora zúčastnil aj zástupca predsedu obce Lászlo Vidač a predstavitelia obecnej správy.

 A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs