Svetový deň modlitieb

14.mar 2013

PADINA. Program Svetového dňa modlitieb odznel aj vo veľkej zborovej sieni na farskom úrade v Padine. Tradične v prvý marcový piatok ho predniesli členky Oltárneho krúžku žien, cirkevnej správy a cirkevného spevokolu. Po úvodných slovách pána farára Jána Cicku odzneli modlitby za mladých ľudí a mladé ženy, rodiny, za odvahu jasne vidieť dôvody, pre ktoré ľudia opúšťajú svoj domov, za cirkev. Na večierku odzneli aj básne a piesne, ktoré pripravil kantor Ján Petráš.

A. Ch.

KOVAČICA. Svetový deň modlitieb sa tradične realizuje aj v oboch cirkevných zboroch v Kovačici. Modlitebné texty v cirkevnom zbore Kovačica II čítali matky konfirmandov a v cirkevnom zbore Kovačica I členky mladšieho spevokolu. Na týchto príležitostných programoch na farách a v kostoloch sa zúčastňujú i muži a deti a s modlitbami je tradične spojená i peňažná zbierka. V Kovačici nechybovali príhovory pánov farárov: Pavla Sklenára, seniora banátskeho a farára v cirkevnom zbore I, a Martina Bajzu, farára v cirkevnom zbore II. Dva dni neskoršie, v nedeľu 3. marca, v kovačickom kostole počas bohoslužieb cirkevného zboru II prvýkrát liturgoval nový zborový farár Martin Bajza.

J. Špringeľ  

SILBAŠ. Svetový deň modlitieb si v piatok 1. marca pripomenuli aj v silbašskom evanjelickom cirkevnom zbore. Príležitostný program v plnej sieni silbašskej fary prednieslo sedem žien. Symbolicky mali na sebe rôznofarebné šály pripomínajúce rozmanitý pôvod a život veriacich, ktorí žijú vo Francúzsku. Na oltár bola položená kytica zo zmiešaných kvetov a Biblia, ako i zapálená svieca – symbol Kristovho svetla. Veriacim sa prihovorili a o modlitbe hovorili Paja Alterov, pravoslávny farár, a Vladimír Lovás st., evanjelický farár.

R. Kopčok

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs