42. ROZHLASOVÁ SÚŤAŽ MLADÝCH RECITÁTOROV

7.nov 2015

42. ROZHLASOVÁ SÚŤAŽ MLADÝCH RECITÁTOROV

46recitatori1

Odmenení recitátori rozhlasovej súťaže s predstaviteľkami NRSNM a MSS

V novosadskom Štúdiu M dnes prebiehala tradičná rozhlasová súťaž recitátorov základných, stredných škôl a študentov.

V mene organizátora súťaže sa prihovoril úradujúci zodpovedný redaktor Slovenskej redakcie novosadského rozhlasu Ján Širka a príhovorom súťaž slávnostne otvorila Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM .

Na rozhlasovú súťaž sa prihlásilo 76 účastníkov. Súťažilo sa v štyroch kategóriach a výkony účastníkov sledovala a hodnotila porota v zložení: Milina Florianová-predsedníčka a Jana Lačoková a Rastislav Zorňan-členovia. Moderoval Viktor Korčok.

46recitatori2

V kategórii prednesu poézie pre vyššie ročníky základných škôl bolo najviacej účastníkov súťaže

V kategórii prednesu poézie pre nižšie ročníky víťazom sa stal Andrej Simendić zo Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, a v kategórii prednes poézie pre vyššie ročníky zvíťazila Martina Bartošová zo Základnej školy Bratstvo v Aradáči. Keď ide o prednes prózy v kategórii vyšších ročníkov základnách škôl zvíťazila Čila Šantová z Nového Sadu a v kategórii prednesu prózy pre stredoškolákov a študentov Ema Kočišová zo SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Odmeny pre víťazov zabezpečila MSS a odmeneným ich odovzali predsedníčka komisie pre školstvo MSS Anna Medveďová a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová.

Podujatie podporili NRSNM – Výbor pre vzdelávanie, MSS a Asociácia slovenských pedagógov.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs