500 rokov reformácie – oslava v Starej Pazove

27.okt 2017

500 rokov reformácie – oslava v Starej Pazove

Počas roka Evanjelicko-lutheránska cirkev v celom svete a spolu s ňou i naša slovenská evanjelická v Srbsku si pripomínajú 500. výročie reformácie.

Pri tej príležitosti v cirkevných zboroch sa konajú početné slávnosti a príležitostné služby Božie. K tomuto veľkému jubileu bohatý program bol včera v Starej Pazove a to v organizácii tamojšieho Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru.

Pred ústredým programom sa paralelne konali dve podujatia. V zborovej sieni novej fary prednášku na tému Liderstvo v kresťanstve mal profesor teológie Dr. Roland Werner, generálny tajomník PRO – CHRIST z Nemecka a zúčastnili sa jej farárky, farári, prezbitéri tak z početných hosťujúcich cirkevných zborov, ako aj hostiteľského cirkevného zboru.

A kým R. Werner na fare odborne prednášal, v staropazovskom chráme Božom, ktorý k tomuto jubileu je i pekne olíčený, prebiehalo ďalšie podujatie a odznelo v znamení náboženských piesní a poézie. Zúčastnili sa ho cirkevníci z hosťujúcich cirkevných zborov a domáci viery.

Program mala na starosti dlhoročná horlivá cirkevníčka Katarína Forgáčová, predsedníčka tamojšieho Oltárneho krúžku žien. Vo večerných hodinách v divadelnej sále bol slávnostný program pod názvom Na počiatku bolo slovo. Hlavným rečníkom bol hosť z Nemcka R. Werner, ktorý sprítomnil život a dielo Martina Luthera.

V hudobno-speváckej časti programu sa zúčastnil Zmiešaný spevácky zbor Tília, chór ZŠ hrdinu Janka Čmelíka a iní sólisti a hudobníci.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs