6. Literárne stretnutie spolkov žien v Pivnici

12.sep 2016

6. Literárne stretnutie spolkov žien v Pivnici

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na obohatenie programu i veselá scénka a piesne speváckej skupiny

Tradičné septembrové stretnutie predstaviteliek slovenských spolkov žien, ktoré včera prebiehalo v Pivnici, začalo sa minútkou ticha venovanou nedávno zosnulým kultúrnym pracovníkom Andrejovi Grňovi a Elene Hložanovej.

Na 6. Literárnom stretnutí členiek spolkov žien v sieni SKUS Pivnica bolo zo 60 prítomných, a okrem priamych účastníkov – autorov literárnych príspevkov, boli tu i hostia a pravdaže, srdeční hostitelia. Toto podujatie s cieľom podporovať literárne snahy členiek spolkov žien, ktoré nemajú inú príležitosť verejne zdieľať svoje spomienkové i poetické texty, úspešne usporadúva Spolok žien v Pivnici v čele s predsedníčkou Annou Valášekovou.

Katarína Belániová a jej výšivky na samostatnej výstave

Katarína Belániová a jej výšivky na samostatnej výstave

Prihlásené texty by mali byť v autentickom nárečí a tak by prípadne mohli poslúžiť záujemcom i na dialektické výskumy. Aj na tomto šiestom stretnutí keď ide o nárečia, počuli sme iba pivnické, lebo ostatné účastníčky – a zvlášť keď sú to osvetové pracovníčky – najčastejšie píšu v spisovnej slovenčine. Včera so svojimi spomienkovo, žartovne i duchovne ladenými textami vystúpili autorky a jeden autor z Báčskeho Petrovca, Hložian, Iloka, Lalite, Kovačice, Báčskej Palanky, Pivnice, zo Silbaša, Selenče a Starej Pazovy. 

Organizátorov teší, že pribúdajú aj nové tváre a mená a snahu hostiteľov podporila v príhovore Darina Valachová, podpredsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien. Ani tohto roku v programe nevystala veselá scénka na text Anny Valášekovej, ľudové piesne v podaní speváckej skupiny pivnického spolku žien a sprievodná výstava výšiviek, ktorou sa spoluobčanom a cezpoľným záujemcom tentoraz predstavila neúnavná výšivkárka Katarína Belániová z Pivnice.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs