V MESTEČKU INSITY: Padinsko-kovačická svadba

11.sep 2016

V MESTEČKU INSITY: Padinsko-kovačická svadba

Tradičnú svadbu na Dolnej zemi, trvajúcu i niekoľko dní, tvorilo množstvo obradov, zvykov, magických úkonov a veštieb, obradové jedlá, odevy, predmety, obradový folklór. Kúsok z tej bohatej klenotnice ľudových zvykov a obyčají sa pokúsilo oživiť Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru v Kovačici.

Už na začiatku podujatia bolo jasné, že ide o kvalitný program (Zo včerajšieho vystúpenia DSS Perly)

Už na začiatku podujatia bolo jasné, že ide o kvalitný program. (Zo včerajšieho vystúpenia DSS Perly)

Na letnom javisku Miestného spoločenstva Kovačica, vo včerajšom, bezmála dvojhodinovom programe Mamo moja, ja sa vidám lem do Kovačici, vystúpilo zhruba 90 ochotníkov, ktorí úspešne prezentovali starodávne svadobné tradície v Kovačici a Padine. V bohatom programe, okrem zvykov a obyčají, spätých s pozývaním na svadbu, podperovaním, vitajkaním, čepčením, ratolesťou, tancovaním s mladou nevestou, a iným, bolo slov aj o rôznych príležitostiach z dejín oboch dedín. Svadbu začali členky dievčenskej speváckej skupiny Perly, ktorým sa neskoršie pripojila ženská spevácka skupina Sláviky, mužská spevácka skupina Bohémi, komorný spevácky zbor Viliama Figuša Bystrého z Padiny, členovia padinsko-kovačickej folklórnej skupiny pod vedením choreografky Ivany Svetlíkovej, divadelníci Kolektívu kreatívnych amatérov, slovenský ľudový orchester Nôta a herci Anna Širková z Padiny a Pavel Kožík Arkaško z Kovačice.

Program moderoval všestraný kovačický umelec Miloslav Jonáš.

Návštevníci tohto hudobno tanečného divadla, ktorí boli nie len z domácej pôdy, ale aj z Padiny a okolitých dedín, nešetrili svoje dlane a výkony účastníkov programu vyprevádzali dlhotrvajúcim potleskom. Účastníci padinsko-kovačického podujatia Mamo moja, ja sa vidám lem do Kovačici sa budú o týždeň neskoršie veseliť aj na svadbe v Padine, keď  vystúpia s týmto programom na letnom javisku Športového strediska Dolina.

                                                                                                                   Anička Chalupová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs