Fotomonografia Okamih pre večnosť

12.sep 2016

Fotomonografia Okamih pre večnosť

„Čo sa stalo raz, akoby sa nestalo, ale fotografia ten moment nenechá umrieť.“

Fotomonografia Okamih pre večnosť autorov Zuzany Papovej a Michala Kevického

Fotomonografia Okamih pre večnosť autorov Zuzany Papovej a Michala Kevického

Včera v Základnej škole maršala Tita sa uskutočnila premiéra fotomonografie Padiny Okamih pre večnosť, autorov Michala Kevického, fotografa, historika a geológa a Zuzany Papovej, profesorky na dôchodku, spisovateľky a etnologičky .

Po úvodnom príhovore Zlatka Šimáka, predsedu Zhromaždenia obce Kovačica, o knihe sa odborne zmienila Jana Kováčová, profesorka slovenského jazyka a literatúry, ktorá okrem iného povedala, že kniha je „výsledkom lásky k svojej osade, k svojim spoluobčanom, svojmu pôvodu a tiež zárukou, že Padina ako osada Slovákov, jej vznik, vývin, zmeny, jej občania, naši predkovia a dokonca i my sami, nikdy neupadneme do zabudnutia. Je svedectvom o nás, o našej existencii…“

Kniha je rozdelená do dvoch častí, kde na úvod prvej časti textov profesor Ondrej Kotváš píše o osídľovaní Padiny, jej rozrastaní sa a rozvoji, o pracovitosti a vytrvalosti Padinčanov, o ich boji so smädom…V pokračovaní prvej časti sú texty, ktoré hovoria o význame fotografií, o ich historických hodnotách, o vzniku tejto publikácie, u vedený je životopis spoluautora Michala Kevického, ako aj stručné životopisy významných dejateľov z Padiny a pod.

Druhá časť knihy obsahuje predovšetkým fotografie z druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. Na fotografiách sú znázornené padinské ulice, významné budovy, park a fotografie Padinčanov, ktorí sú fotografovaní pri rôznych príležitostiach.

Ivana Megová a Ivan Petrovič za hudobného sprievodu harmonikára Vladimíra Halaja

Ivana Megová a Ivan Petrovič za hudobného sprievodu harmonikára Vladimíra Halaja

V rámci tohto podujatia sa usporiadal aj príležitostný program, v ktorom vystúpili členovia Komorného zboru Viliama Figuša Bystrého, hudobníčka Anita Petráková, spevácke dueto Ivana Megová a Ivan Petrovič zaspievalo za hudobného sprievodu harmonikára Vladimíra Halaja a básňou Vlasť sa predstavila Sofia Maglocká. Program moderoval Janko Hološ. Sprievodnou akciou podujatia bola výstava fotografii, ktorá krášlila steny a panely v jednej školskej učebni.

Knihu Okamih pre večnosť vydal Miestny odbor matice slovenskej v Padine v čele s predsedom Dušanom Kerešom a vydanie finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničíPokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs