VÍNO- HUDBA- KLOBÁSY 2020 v Padine

15.feb 2020

VÍNO- HUDBA- KLOBÁSY 2020 v Padine

MOMS v Padine aj tohto roku usporiada už tradičnú, po rade 26. podujatie VÍNO- HUDBA- KLOBÁSY 2020, ktoré sa uskutoční v sobotu 22.02.2020 o 19. hodine v reštaurácii HOLE.
Účastníci akcie, ktorí chcú súťažiť so svojimi výrobkami, majú priniesť 2 litry vína (vinári), totiž  1/2 kg. suchých údenných klobás.
Výrobky je potrebné priniesť do salónu nábytku Padina komerc od 17. – 22. februára 2020, kde sa môžu kúpiť i vstupenky na toto podujatie.
V rámci tejto spoločensko-zábavnej akcie odznie aj 46. ročník festivalu slovenských ľudových piesní Padina spieva 2020.
A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs