Snemovali kysáčski rybári

17.feb 2020

Snemovali kysáčski rybári

Včera mali výročnú schôdzu kysáčski rybári, členovia ŠRS Smuđ. Ako to na takýchto schôdzach býva, hovorili o vlaňajšej činnosti, športových aktivitách, pracovných akciách, škole rybolovu a hospodárení, ale aj plánoch na tento rok.

Pracovné predsedníctvo (zľava): Miroslav Grňa, Ivan Ravza a Vladimír Pixiades

Výročné snemovanie poctili svojou prítomnosťou predstavitelia rybárskych spolkov z Báčskeho Petrovca a Kulpína, ale aj predstavitelia Miestneho spoločenstva Kysáč a viacerých kysáčskych spolkov a združení.

O vlaňajšej činnosti, ktorá bola na hranici existencie, hovoril predseda rybárov v Kysáči Ivan Ravza, ktorý poznamenal, že sa im predsa podarilo rozprúdiť aktivity. Na úvod sa zmienil o škole rybolovu, ktorá odštartovala v marci 2019. Záujem o školu bol veľký, o čom svedčí údaj, že ju navštevovalo až 25 detí, pre ktoré v máji zorganizovali súťaž. Keďže sú ich miesta pre lovenie rýb v zlom stave súťaž realizovali v Rumenke.

V pokračovaní sa predseda Ravza zameral na ekologickú akciu čistenia nábrežia kanála, v ktorej sa zúčastnili asi 50 účastníci: žiaci kysáčskej školy, ale aj členovia Rady MS a niektorých spolkov. Pomoc pritom mali z VKP Čistoća z Nového Sadu. Keď ide o zriaďovanie miestností klubu, o čom predseda tiež informoval, šlo hlavne o ich líčenie za pomoci členov starobných penzistov, ale aj skrášlenie stien obrazmi a primeraným osvetlením.

V rámci vlaňajších športových aktivít kysáčski rybári zorganizovali súťaženie carp cup v Báčskom Jarku, v ktorom sa zúčastnilo 17 mužstiev. To, čo ešte vlani zorganizovali kysáčsky rybári je súťaženie vo varení rybacej polievky Zlatý koltík. Toto podujatie podľa slov predsedu bolo veľmi úspešné a zúčastnilo sa v ňom 22 skupín.

Mnohé aktivity rybári organizovali vďaka sponzorom, nuž im na snemovaní vyjadrili vďaku. Inak v predsedníctve spolku Smuđ majú aj nových členov a členmi sú: Ivan Ravza, predseda, Miloslav Ožvát, podpredseda, Vladimír Pixiades, tajomník, Miroslav Grňa je poverený pracovnými akciami, Vladimír Sabo je členom Dozornej rady a kuchármi sú Miloslav a Vladimír Madackovci. Vlani sa rybárskemu spolku v Kysáči dostala Cena Rady Miestneho spoločenstva, na ktorú sú rybári právom hrdí.

Vydávanie rybárskych povolení

Pokladník Vladimír Pixiades informoval prítomných, že vlani mali k dispozícii 100 tisíc dinárov, z čoho strovili 90 tisíc, nuž im v pokladni zostalo 10 000. Okrem iných na snemovaní odznela aj informácia, že sa rybárske povolenia budú predávať v stredu od 19. hodiny do 21. h v miestnostiach klubu a bude to mať na starosti Marijan Cesnak.

Plány na tento rok, ako bolo počuť na včerajšom snemovaní, závisia od finančných prostriedkov a budú veľmi podobné vlaňajším. Náročnejšie sú v tom zmysle, že sa chcú zúčastniť na detských súťaženiach v Báčskom Petrovci a Kulpíne a okrem toho zriadiť dvor v centre v Kysáči, kde majú svoje miestnosti.

V diskusii sa načrela vždy aktuálna téma pytliačenia, ale odzneli aj pochvalné slová na činnosť rybárskeho spolku. Na opodstatnenie Ceny RMS, ktorú rybári dostali, Vladimír Sabo, predseda komisie RMS pre spoluprácu so spolkami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami, pochválil najmä ekologické akcie rybárov. Predseda RMS Ján Marčok pochválil dobrú vzájomnú spoluprácu a spomenul, že pomôžu pri vybavení legalizácie chaty na kanále. Ohľadom chaty na kanále sa zmienil i Ján Ožvát a pripomenul i to, že je členov spolku stále menej a pytliakov viacej. O chatke na kanále povedal, že je vo veľmi zlom stave a žiaľ sú silnejší tí, čo robia mimo zákona.

Prihovorili sa i Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč a Michal Ďurovka, ktorí sa zamerali aj na širšie, dedinské témy, všetko s cieľom informovať občanov o aktuálnych udalostiach v ich prostredí.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs