V ARADÁČI: Vyrobili kvalitné vína

19.feb 2020

V ARADÁČI: Vyrobili kvalitné vína

Deň zamilovaných, či sv. Valentína 14. 02, čiže sv. Trifuna, ochrancu vinohradov (podľa pravoslávnej cirkvi), alebo najbližšia sobota tomu dňu je v Aradáči vyhradený pre vinársky bál, na ktorom Spolok vinohradníkov a vinárov vyhlasuje najlepšie aradáčske vína. Od tejto tradície  neodstúpili ani toho roku a v sobotu 15. februára zorganizovali svoje tradičné podujatie.

Ako aj každý rok aj toho roku na začiatku hymnou spolku Vinohrady vinohrady vzdali hold vinohradom a vínu

Predtým, počas dvoch víkendov zorganizovali aj degustáciu, najprv bielych a potom aj červených a rose vín. Aj napriek tomu, že podmienky na dopestovanie zdravého hrozna ako predpokladu kvalitného vína boli vlani výnimočne zlé, v konkurencii o titul najlepšieho bolo vyše 46 tak bielych, ako aj červených a rose vín. Podľa slov predsedu degustačnej komisie Janka Hrubíka ml. aradáčski vinári aj v takých podmienkach dokázali dopestovať kvalitné hrozno a potom aj vyrobiť kvalitné vína. O tom svedčí aj údaj, že polovica z vín ponuknutých na degustáciu získala zlatú medailu.

Titul najlepšieho bieleho vína získal taliansky rizling z pivnice Adama Čemana. Aj druho- umiestnené biele víno, rínsky rizling je z Čemanovej pivnice iba že  laureátom je Adamov syn Albert. Tretiu cenu pre taliansky rizling dostal Janko Hrubík, ktorý získal aj prvé a druhé miesto v konkurencii červených vín pre vína

Dvaja vlani najúspešnejší Adam Čeman (vpravo) a Janko Hrubík

frankovka a caberne. Tretia cena pre červené vína sa dostala do rúk Jaroslava Zahorca pre frankovku. Najlepšie rose víno vlani vyrobil Igor Hučok.

Z cieľom podnietiť kvalitnú údržbu vinohradu a uplatnenie modernej agrotechniky Spolok vinohradníkov každoročne udeľuje aj cenu pre najupravenejší vinohrad. Vlani sa však podľa slov predsedu komisie Jaroslava Zahorca vo vinohradoch veľmi ťažko robilo, ale sa vinohradníkom predsa podarilo zachovať hrozno, čo aj bolo základné kritérium pri hodnotení vinohradov. Táto komisia pochválila vinohrady Martina Labáta, Vladimíra Plevu, a Jána Tóta a za najkrajší vyhlásili vinohrad Michala Godu, ktorý aj bol hostiteľom vlaňajšej hroznovej oberačky. Keď

Michal Goda si ochutnal víno z pohára dostateho za najkrajší vinohrad

sme sa ho vtedy opýtali ako udržiaval vinohrad povedal:

Veľmi často sa muselo striekať. Stávalo sa mi aj také, že som dnes ostriekal s jedným prípravkom, a keď neboli efekty s druhým, a potom aj s tretím, kým som nedosiahol efekt. Naposledy som však dvakrát striekal iba s modrou skalicou, ktorá sa považuje za ekologický spôsob ochrany viniče, a za ten čas prešla aj karenca prípravkom, ktorými som skorej striekal. Predsa aj napriek všetkému sa mi nepodarilo úplne zachrániť vinič, ktorá je predsa len trochu poškodená.

Tak ako aj obvykle ani na tohtoročnom vinárskom bále nechýbala chutná večera a bohatá tombola, ako aj dobrá nálada o ktorú sa postarala skupina Dúha.

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs