Odznel 26. Kysáčsky spevník

22.feb 2020

Odznel 26. Kysáčsky spevník

Predstaviteľmi Kysáčanov na Stretnutí v pivnickom poli budú Milan Čief (prvá cena poroty) a Jaroslav Marčok (druhá cena). Porota obecenstva v kategórii súťažiacich spevákov tiež odmenila Milana Čiefa.

Milan Čief

O postup na festival v Pivnici súťažili ešte Tamara Vlčeková a Ján Francisty. V rámci dvoch kategórií nádejí súťažilo 12 speváčok a 3 chlapci. V revuálnej časti vystúpili domáci sólisti Jozef Pavlov, Snežana Maglovská, ženská a mužská spevácka skupina KC ako i hostka zo Selenče Anna Berédiová.

Jaroslav Marčok

Medzi najmladšími spevákmi odborná porota 1. cenu udelila Alexandrovi Asodimu. Druhú cenu získala Naďa Červená, ktorej najviac hlasov dalo i obecenstvo a od obecenstva tiež získala odmenu za najkrajší kroj. Tretiu cenu poroty získala Katarína Martišová.

V staršej detskej vekovej skupine 1. cenu získala Marína Šmitová, ktorej aj obecenstvo dalo najviac hlasov. Druhú cenu získala Mia Kokavcová a tretiu Nina Vršková.

Kysáčsky spevník organizovala Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč a finančne podporila Správa pre kultúru Mesta Nový Sad. V porote tentoraz boli: Ján Ravza, Vladimír Radojev a Vladimír Dudok.

Spevákov hodnotilo aj obecenstvo a sprevádzal orchester pod vedením Ondreja Maglovského. Moderovali Miluša Vranková a Alexander Kolár.

Anna Berédiová, hostka zo Selenče, a Pavel Surový, riaditeľ KC Kysáč

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs