V PADINE: Holdovali spevu, vínu a klobáse

24.feb 2020

V PADINE: Holdovali spevu, vínu a klobáse

Na tohtoročnom 26. tradičnom spoločensko-zábavnom podujatí Víno, hudba, klobásy 2020 v Padine zvolili najlepšieho vinára, ktorým sa stal Padinčan Ján Strehovský, kým za najlepšieho výrobcu klobás vyhlásili Karola Horváta z Báčskeho Petrovca.

Miestnemu odboru matice slovenskej v Padine sa v sobotu 22. februára podarilo zhromaždiť v padinskej sieni Hole doteraz najväčší počet milovníkov podujatia, ktorému sa najviac potešili milovníci kvalitného domáceho vína a chutných klobás. O nič menší zážitok nemali ani tí, ktorí sem prišli za zábavou a za tancom so slovenskou hudbou.

 

Vínko, vínko…

Tohto roku svoje výrobky na súťaž prinieslo 13 vinárov a 12 výrobcov klobás. V konkurencii vín (6 bielych, 4 červené a 3 rose) posudzovacia komisia v zložení Pavel Štaub, Ondrej Kotváš a Martin Garafiát rozhodli, že najlepšie víno vyrobil Padinčan Ján Strehovský, kým 2. miesto obsadil Zdenko Petráš tiež z Padiny a na 3. mieste  zakotvil Ondrej Tomáš z Kovačice.

Hodnotili aj klobásy

Ľahkú prácu nemala ani posudzovacia komisia, ktorá ochutnávala a hodnotila vzhľad, vôňu, kvalitu údenia a chuť klobás. Porota, ktorá pozostávala tiež z troch členov Zlatko Šimák, Janko Galas a Juraj Šiška uzniesla, že najlepšiu klobásu bezpochyby vyrobil Karol Horvát z Báčskeho Petrovca, ktorý si od začiatku aktuálneho roka získal už niekoľko najvyšších ocenení na podobných podujatiach. Druhú cenu udelili Pavlovi Petrášovi z Padiny, kým sa 3. cena dostala do rúk tiež Padinčanovi, Martinovi Garafiátovi.

 

Kráska večeri  

Snežana Ďurišová udelila darček najsympatickejšej účastníčke podujatia, ktorou sa stala Saňa Petrášová, laureátka Festivalu Padina spieva 2020

 

Okrem chutnej večere a bohatej tomboly, na ktorú prispeli mnohí domáci sponzori, osobytná porota v zložení Zlatko Lenhart, Ondrej Tomáš a Jaroslav Strehovský celý večer sledovali a dohovárali sa, ktorú krajšiu polovičku vyhlásia za najkrajšiu a najsympatickejšiu. Konečne sa rozhodli, aby tento titul udelia Padinčanke Sane Petrášovej.

Padina spieva 2020

V rámci 26. ročníka podujatia Víno, hudba klobásy odznel aj o dve desaťročia starší Festival slovenských ľudových piesní Padina spieva 2020, kde o svoje hlasové vlohy súťažili traja speváci.

Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM

Po príhovore a oficiálnom otvorení podujatia, ktoré mala na starosti Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, za hudobného sprievodu ľudového orchestra pod vedením Vladimíra Kolárika z Vojlovice, každý spevák predniesol po dve tradičné ľudové piesne. Posudzovacia porota v zostave Michal Petráš, Elena Sládečeková-Šimáková a Alenka Povolná, rozhodla, že tohtoročnou laureátkou festivalu Padina spieva 2020, pod ktorý sa ako organizátor podpísal Dom kultúry Michala Babinku, je Saňa Šimáková, ktorá získala aj najviac sympatií obecenstva. Druhú cenu odbornej poroty a zároveň cenu za autentickosť piesne získal Dušan Ďuriš, kým na 3. mieste zakotvila Saňa Šimáková. Festival moderovala Elenka Ďurišová.

Po festivale pokračovalo podujatie Víno, hudba, klobásy 2020, ktoré so svojim tímom úspešne viedol Janko Kolárik, predseda MOMS Padina. Do tanca a na dobrú náladu hrali padinskí muzikanti Vladimírovia – Halaj a Hudec.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs