Medzinárodný deň žien

5.mar 2020

Medzinárodný deň žien

V celom svete si 8. marca pripomíname Medzinárodný deň žien (MDŽ) na pamiatku demonštrácií amerických pracujúcich v Chicagu z roku 1909 a pochodu viac ako 15 000 žien v New Yorku, ktoré požadovali kratší pracovný čas, lepšie platové a hlasovacie práva.

Medzinárodný deň žien sa stal dňom boja za hospodársku, politickú a sociálnu rovnoprávnosť žien a mužov.

Prvý medzinárodný deň žien sa v USA oslavoval 28. februára 1909 po vyhlásení Socialistickej strany Ameriky.

Deň žien bol založený na 2. medzinárodnej konferencii socialistických žien 8. marca 1910 v Kodani z iniciatívy nemeckej aktivistky Clary Zetkinovej, vtedajšej vedúcej osobnosti ženského pracovného hnutia.

Deň žien prvýkrát oslavovali v roku 1911 v Rakúsku, Nemecku, vo Švajčiarsku a v Dánsku, keď sa viac ako milión žien a mužov zúčastnilo na zhromaždeniach, na ktorých sa vyžadovalo, aby ženy vo voľbách volili, aby mohli vykonávať verejnú funkciu, aby boli oprávnené pracovať a odborne sa vzdelávať.

Demonštrácie pracovníkov sa konali takmer v každom významnom európskom meste každý rok až do roku 1915 a po prvú svetovú vojnu.

Hlavnou požiadavkou bolo, aby európske krajiny konečne zaviedli všeobecné volebné právo.

Ideou dovolenky je vyzvať každého, aby prispel k odstráneniu diskriminácie žien teoreticky a praxou, ale tiež vyzvať orgány, aby uplatňované politiky boli v súlade s potrebami žien.

V Srbsku sa Deň žien oslavuje od roku 1914 a OSN oficiálne vyhlásilo 8. marec za Medzinárodný deň žien v roku 1975.

Prajem pekný MDŽ a týždeň vám a nám všetkým. A ďakujem, že ste!

M. BENKA
M. BENKA

Meno Miroslava Benku – významného umelca v slobodnom povolaní – už niekoľko desaťročí presahuje hranice kultúrneho sveta nášho štátu. V projektoch jeho bohatého multimediálneho opusu sa neraz prelínal Benka ako autor, scenárista, ako režisér, ako herec, ako dizajnér či divadelný kritik, ako univerzitný pedagóg a veľký estét. Miroslav Benka sa narodil 22. apríla 1956 v dedinke Ašaňa. Roku 1977 vyštudoval odbor dizajn na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Novom Sade, roku 1983 ukončil štúdium herectva na Akadémii umení v Novom Sade a roku 1988 i štúdium réžie na Fakulte dramatických umení v Belehrade. Režíroval viac ako 70 divadelných predstavení, taktiež režíroval i televízne programy, dokumentárne filmy, hudobné klipy, rozhlasové hry a ďalšie multimediálne programy nielen doma, ale aj v zahraničí. Charakteristickou črtou jeho divadelného rukopisu často je jeho kompletné autorstvo a jeho estetický prejav je poznačený poetikou postmoderny. Pôsobil ako režisér a umelecký šéf Mestského divadla a umelecký šéf Festivalu slovanskej kultúry v Žiline, riaditeľ a umelecký šéf Národného divadla Sterija vo Vršci, riaditeľ a umelecký šéf divadelného festivalu Vršacká divadelná jeseň.   Ako docent Miroslav Benka prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a International university v Belehrade a v Novom Pazare. Benka konal aj rad spoločenských funkcií – bol zamestnaný vo funkcii riaditeľa, umeleckého riaditeľa, režiséra a riaditeľa medzinárodných divadelných festivalov doma a v zahraničí. Bol členom pracovného tímu pre európske záležitosti, multikultúrnosť a interkultúrnosť Ministerstva kultúry Srbska v Belehrade. A naposledy Národné zhromaždenie ho zvolilo za člena Národnej rady pre kultúru Srbska pri Ministerstve kultúry. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave.