Snemoval Koniarsky klub Galoper Báčsky Petrovec

29.feb 2020

Snemoval Koniarsky klub Galoper Báčsky Petrovec

Včera večer v Dome penzistov Petrovci sa stretli členovia klubu Galoper aj za prítomnosti hostí na výročnom zasadnutí. Zhodnotili minuloročnú činnosť, hovorili o úspechoch klubu v uplynulej sezone, hospodárení a tiež aj o ďalších plánoch.

Výročnú schôdzu viedol predseda Koniarskeho klubu Galoper Báčsky Petrovec Michal Síč. Pri tejto príležitosti odmeny v tvare symbolických sošiek za dosiahnuté výsledky so svojími koňmi dostali členovia klubu Milan Popovicki za koňa Pantera ( ktorý obsadil vlani jedno prvé miesto a dve štvrté) a tiež za pozoruhodné úspechy v minulej sezóne odmenu prijal člen klubu Jovan Popin.

Klub vlani hospodáril pozitívne a ako zdôraznil predseda Síč minulý rok z obce klub dostal 90 tisíc dinárov a na tento rok  obec vyčlenila 120 tisíc din. Bez tejto pomoci by klub nemohol fungovať.

Koniarsky klub Galoper má 21 členov a to z Petrovca, Kulpína, Pivnice, Silbaša a z Despotova. Keď ide o prácu klubu predseda vysvetlil, že kone trénujú na dráhe na Jarmočnisku v Petrovci a preto aj dbajú o jeho údržbu – kosenie trávy.

V Petrovci vedľa Lesíka klub má v pláne urobiť hypodrom. Tieto plány sú náročné a klub má nádej, že hoci tieto práce teraz stagnujú, budú pokračovať v tomto smere.

V mene Šporového zväzu obce Báčsky Petrovec, ktorého členom je aj klub Galoper sa prihovoril predseda zväzu Siniša Stanivuk a poprial klubu aj naďalej úspešnú prácu.      

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs