Naše šiky-miky a (zlo)zvyky

26.feb 2020

Naše šiky-miky a (zlo)zvyky

Naozaj sme na Dobro už zabudli?

Najčastejšie sme si utvorili veľmi mylný obraz o našom každodennom okolí, v ktorom sa pohybujeme, v ktorom pracujeme, o kolegoch, o samotnom svete.

Ako prekonať všeľudské bariéry?

Skúsme viac hľadať, byť zvedaví, klásť si otázky o našom okolí, tiež o samom sebe. A treba jednoznačne lepšie spoznať kolegov – je v nás dobrý Človek. Dobrý neznamená aj múdry. O inteligenciu nejde, tú pravdepodobne máme. Inteligencia je vrodená, múdrosť sa však musí poriadne skúmať, brúsiť, pracovať na nej, na vzdelávaní, porozumení, tolerancii tiež. Tak poďme do toho.

Treba vedieť a chcieť hovoriť.

Bojíte sa o svoje ohrozenie zdravia, čo? Nechce sa mi veriť, že sa toľko trápite o zdravie svojich kolegov. Každý z nás musí na tom pracovať. Nie je to jednoduché, pokiaľ žijeme, chodíme do roboty, hýrime, čo nás po tom. Nie? Čo nám súčasná doba ponúka, žijeme v ustavičnom strese a nestaráme sa o svoju dušu – musíme pre svoje zdravie aj niečo urobiť. Samozrejme, skôr než pochytia  ťažkosti. Keby ľudia zaobchádzali s vlastným telom tak ako napríklad so svojou peňaženkou, teda dôsledne dbali na to, čo im robí dobre a čo škodí zdraviu, nemali by toľko problémov.

Pokiaľ si to číta niekto, kto si tyká s chorobou, ťažko sa dostane z toho.  Vyzdravieť sa môže, len to musíme naozaj chcieť a tvrdo na tom pracovať. Naozaj, nielen naoko. Komu sa to malo dostať, tomu sa to dostalo, a komu to nedáva zmysel, nech v pokoji sedí pred ružovou televíznou obrazovkou, možno je tam príspevok o dákej obľúbenej „celebrite“,  mexických seriáloch, v ktorých sa dozvie, kto komu, kedy, za akých okolností a z akých dôvodov nalapal susedku, manželku, sestru či mamku – veď čo nás po zdraví… Či?

Dnešný uponáhľaný, zdynamizovaný, zadychčaný a krkolomný spôsob života  nám nedáva mnoho času a tie pravé príležitosti na zamyslenie. O inteligenciu nejde, tú zaiste máme. Veď kto sa na ňu sťažoval? Inteligencia je vrodená, na múdrosti a vzdelanosti však musíme tvrdo pracovať. Tak vstávajme, poďme do toho.

Nemôžeme dobre spolupracovať so zlými ľuďmi.

Cena je to, čo platíme. Hodnota je to, čo získame!

Pekný týždeň vám a nám, ľudia! A ďakujem, že ste!

 

Význam slova „šiky-miky” v Slovníku slovenského jazyka                                                                                                                     šiky-miky cit. označuje rýchly, obratný pohyb, rýchle, obratné pohyby: Tento nehanebný uzlík prstov sa šiky-miky skĺzol za odstávajúci šos. (Jes-á) Hrá mi duša, šiky-miky. (Jes.);

pren. spodst. všelijaké veci, všeličo: [Panie] skúmajú a rozťahujú paletoty, mentieky, tuniky a bohzná ešte aké šiky-miky. (Lask.)

M. BENKA
M. BENKA

Meno Miroslava Benku – významného umelca v slobodnom povolaní – už niekoľko desaťročí presahuje hranice kultúrneho sveta nášho štátu. V projektoch jeho bohatého multimediálneho opusu sa neraz prelínal Benka ako autor, scenárista, ako režisér, ako herec, ako dizajnér či divadelný kritik, ako univerzitný pedagóg a veľký estét. Miroslav Benka sa narodil 22. apríla 1956 v dedinke Ašaňa. Roku 1977 vyštudoval odbor dizajn na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Novom Sade, roku 1983 ukončil štúdium herectva na Akadémii umení v Novom Sade a roku 1988 i štúdium réžie na Fakulte dramatických umení v Belehrade. Režíroval viac ako 70 divadelných predstavení, taktiež režíroval i televízne programy, dokumentárne filmy, hudobné klipy, rozhlasové hry a ďalšie multimediálne programy nielen doma, ale aj v zahraničí. Charakteristickou črtou jeho divadelného rukopisu často je jeho kompletné autorstvo a jeho estetický prejav je poznačený poetikou postmoderny. Pôsobil ako režisér a umelecký šéf Mestského divadla a umelecký šéf Festivalu slovanskej kultúry v Žiline, riaditeľ a umelecký šéf Národného divadla Sterija vo Vršci, riaditeľ a umelecký šéf divadelného festivalu Vršacká divadelná jeseň.   Ako docent Miroslav Benka prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a International university v Belehrade a v Novom Pazare. Benka konal aj rad spoločenských funkcií – bol zamestnaný vo funkcii riaditeľa, umeleckého riaditeľa, režiséra a riaditeľa medzinárodných divadelných festivalov doma a v zahraničí. Bol členom pracovného tímu pre európske záležitosti, multikultúrnosť a interkultúrnosť Ministerstva kultúry Srbska v Belehrade. A naposledy Národné zhromaždenie ho zvolilo za člena Národnej rady pre kultúru Srbska pri Ministerstve kultúry. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave.