Adventný koncert v Kulpíne

7.dec 2015

Adventný koncert v Kulpíne

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Početný obecný spevokol znovu v kulpínskom kostole

V druhú tohtoročnú adventnú nedeľu a pritom na Mikuláša 6. decembra v kulpínskom kostole namiesto poobedňajších nešporných služieb Božích odznel adventný koncert.

Cirkevníci pookriali pri niekoľkých primeraných a krásnych piesňach v prednese členov kulpínskeho spevokolu pod vedením kantorky Milušky Petrášovejobecného spevokolu, ktorý nacvičuje profesorka Anna Medveďová za asistencie silbašského kantora, Kulpínčana Vladimíra Zimu. Hrou na husliach program obohatil Martin Ján Javorník a recitácie, teda príležitostné slovo Božie na Druhú nedeľu adventnú pripravili Svetluša Kosovcová, Anna KoruniakováDr. Tatiana Demanová-Javorníková.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hrou na husliach program obohatil Martin Ján Javorník

V príhovore velebný pán Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., farár kulpínsky zaželal prítomným, aby sa vhĺbili nielen do zvukov, ale i do textov, ktoré odznejú v tomto koncerte, a modlitbou požehnal rodiny po zosnulých profesoroch Jankovi Hodoličovi a Viere Boldockej, pre ktorých sa advent skončil.

Za pekným spoločným adventným sústredením v kostole nasledovala tichá družba i vo farskej sieni.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs