Na Mikulášskej oslave v Kovačici

7.dec 2015

Na Mikulášskej oslave v Kovačici

Včera večer členovia Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka v čele s predsedom Pavlom Balážom odovzdali priliehavé darčeky účastníkom tohtoročnej Detskej svadby, zatiaľ čo nazbierané peniaze z tejto akcie venovali na dobročinné účely.

Časť účastníkov tohtoročnej Detskej svadby na Mikulášskej oslave

Časť účastníkov tohtoročnej Detskej svadby na Mikulášskej oslave

Účastníci tradičnej Mikulášskej oslavy v sieni Miestneho spoločenstva v Kovačici sa zúčastnili príležitostného programu, kde prítomných hostí potešili veršovačkami o Mikulášovi, úryvkami o živote a osobnosti Ľudovíta Štúra a slovenskými ľudovými piesňami. Tohto roku organizátor podujatia zozbierané prostriedky v hodnote zhruba 20-tisíc dinárov venoval na pomoc chorobou postihnutej Nataške Bartošovej z Kovačice. Mikulášsky darček symbolicky odovzdali Mária Magdaléna Torňošová, nevesta , a Daniel Bíreš, ženích na tohtoročnej Detskej svadbe.
Príležitostného programu sa, okrem rodičov, starých rodičov a známych, nie len z domácej pôdy, ale aj hostí z Padiny, zúčastnil aj Samuel Kráľovský, profesor vo výslužbe, ktorý prezentoval krátky film o zájazde účastníkov Detskej svadby na Slovensku.

                                                                                                                                                                 Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs