Zmenili riaditeľku Turistickej organizácie Obce Kovačica

7.dec 2015

Zmenili riaditeľku Turistickej organizácie Obce Kovačica

Na dnešnom zasadnutí lokálneho parlamentu v Kovačici búrlivá rozprava výborníckej väčšiny vládnucej koalície vznikla v bode o zmene vedenia Turistickej organizácie. Ivanu Svetlíkovú odvolali z funkcie riaditeľky Turistickej organizácie obce Kovačica a na jej miesto zvolili Draganu Latovljevovú z Crepaje.

Momentka z 33. zasadnutia ZO Kovačica

Momentka z 33. zasadnutia ZO Kovačica

Po doplnkoch a stiahnutí štyroch bodov z rokovacieho programu, ktoré sa týkali zmien v Galérii insitného umenia a vo Verejnom komunálnom podniku Elán v Kovačici , výborníci obecného Zhromaždenia rozoberali tridsaťbodový rokovací program, na ktorom, okrem iného, rokovali aj o založení Rady pre bezpečnosť Obce Kovačica. Okrem vymenovania Jána Povolného na funkciu úradujúceho riaditeľa VKP Padina, k zmenám prišlo aj v správnych a dozorných radách v niektorých iných VKP, domoch kultúry, v Stredisku pre sociálnu prácu a v PU Kolibrík v Kovačici. Zhromaždenie vymenovalo členov a predsedu Komisie pre vypracovanie ročného programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskej pôdy v Obci Kovačica na rok 2016.

Podobne ako v Rade pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport a spoločenské činnosti, tak výborníci lokálneho parlamentu dnes zmenili a vymenovali nového predsedu a členov aj v Rade pre financie a rozpočet a v Rade pre komunálne činnosti, urbanizmus a ochranu životného prostredia. K zmenám prišlo aj v Komisii pre štatutárne otázky, organizáciu a normatívnu činnosť, v Komisii pre plány Obce Kovačica a pod.

 Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs