Akoby a ako by

16.máj 2013

JOMIL121

Od spojky akoby treba rozlišovať spojenie ako by – písané oddelene. V slovníkoch sa dozvedáme, že spojka akoby vyjadruje prirovnávanie predmetu alebo javu obyčajne k nejakej vlastnosti alebo k nejakému deju (= sťaby): Dedinou nevídať človeka, domky sú akoby vymreté. (Vansová); Tiché, akoby zadumané oči hľadeli na tuhú zeleň lúk. (Vajanský); Vietor akoby náročky hnal ta dym. (Kukučín).

Táto spojka uvádza aj porovnávaciu príslovkovú vetu spôsobovanú  (= ako keby). Často tu používame vo dvojici tak …  akoby: Akoby ho tie popruhy pálili, tak chytro ich odopäl. (Móric); Cítil som v srdci, ktoré mocne bilo, akoby chcelo vyletieť mi z pŕs… (Štítnický).

Častá je aj v rozličných prirovnaniach: Chlap kričal, akoby ho brali na nože. (Mináč); Zmizol, akoby ho zem bola pohltila (Móric).

Spojenie ako keby sa píše oddelene. Používame ho v takýchto prípadoch: Neviem ako by sa to mohlo stať.; Uvažovali sme, ako by sme vám pomohli.

Ako by nie vyjadruje dôrazné prisviedčanie, pravdaže, samozrejme: Či by si takto vedel streliť? – Ako by nie! (Ondrejov);
veď i ako by, ako by aj dodatočne zdôrazňuje zápornú výpoveď, ako by aj nie kladnú výpoveď: Prezerali knihu, ale málo vyrozumeli z nej. Veď i ako by! Ani litery nie sú ako litery. (Kukučín); Aspoň od nikoho nepočuješ slova: Mať, otec … zbohom. Ako by aj! Veď ideme o sto a sto vierst bližšie. (Tajovský); Ešte sa mu chce robiť, ako by aj nie, veď má pre koho. (Jes-á).

ah

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs