Naši maturanti

16.máj 2013

Ešte jedna generácia ôsmakov, ale i žiakov záverečných ročníkov stredných škôl vykročí na nový úsek svojej cesty. Malých maturantov ako i mnohých skončených stredoškolákov čaká ďalší stupeň školenia, avšak niektorí si začnú hľadať zamestnanie. Bez ohľadu na to, ako sa rozhodli, bude to nový, iný spôsob života. V príspevkoch v rámci Našej témy sme zmapovali situáciu príznačnú pre našich maturantov na petrovskom gymnáziu, ako aj v základných školách v Pazove, Jánošíku, Padine a Kulpíne. Sú tu aj ďalšie príspevky, ktoré iste zaujmú pozornosť nielen maturantov.

E. Š.      

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs