Zborník o MSS a sedemdesiatka Samuela Boldockého

16.máj 2013

20BoldockyrodinaV piatok 10. mája v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci sa uskutočnila premiéra zborníka prác 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii / Srbsku. Zborník zostavil profesor Samuel Boldocký, ktorému prítomní na večierku z príležitosti 70. narodenín, ktoré oslávil 25. apríla v kruhu rodiny, zároveň vzdali hold.

Ak súdime podľa príslovia, že človek, ktorý má s kým osláviť svoje sviatky, je bohatý, u jubilanta a našinca profesora Samuela Boldockého s radosťou môžeme konštatovať, že je vskutku veľmi bohatý človek. Keď povieme, že Štefánikova sieň bola preplnená priaznivcami pána Boldockého a MSS, nezveličujeme, lebo prítomní sa nevmestili ani do dvoch vedľajších miestností a účastníci programu čakali na vystúpenie na matičnom nádvorí.

Matičný večierok piesňou Otcova roľa otvoril Komorný zbor Musica viva s dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou. Predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová úvodom pozdravila početných zástupcov spoločenského, cirkevného a spolkového života. Prítomní sa zhromaždili nielen z Petrovca, ale aj z Kulpína, Hložian, Nového Sadu, Kysáča, Báčskej Palanky, Maglića, Kovačice, zo Starej Pazovy a zo Slovenska. V prvej časti večierka si vypočuli úryvky zo zborníka v podaní Milušky Anušiakovej-Majerovej, Viery Dorčovej-Babiakovej a Rastislava Labátha. O hudobné predely sa postarali hložianske gitaristky a speváčky Marta Gažová a Michaela Balážová a hudobník Samuel Kováč. Obsah zborníka k osemdesiatke MSS dôkladne predstavil historik a vysokoškolský profesor Dr. Samuel Čelovský. V náročnej a vyčerpávajúcej recenzii dopodrobna zohľadnil klady, ale i nedostatky publikácie. Okrem iného podotkol, že ide o zborník prác, do ktorého prispel veľký počet autorov, ktorí zväčša čerpali údaje z písaných kroník a zápisníc a menej pátrali po pramenných materiáloch.

Hojná návšteva z rôznych prostredí na matičnom večierku

Hojná návšteva z rôznych prostredí na matičnom večierku

Druhú časť večierka venovali osobnosti jubilanta, a tak prítomní mali možnosť vypočuť si úryvok z Boldockého recenzie knihy Jána Labátha Domov a svet a tiež úryvok z eseje Nezáväzne o vágnosti vkusu a „vkusu“ nášho a iných čias. Vo svojom poetickom príhovore Viera Benková sa pokúsila zmapovať profesionálnu orientáciu jubilanta a všetky oblasti jeho záujmu, ako i jeho svojráznu percepciu tradičných hodnôt. Benková Boldockého vyhlásila za rytiera pera a chóristky mu piesňou popriali radosť a šťastie. Zostavovateľovi zborníka potom odovzdali autorské výtlačky publikácie. V mene prítomných kolegovi matičiarovi Boldockému gratuláciu vyslovil člen výboru Matice slovenskej Dr. Stanislav Bajaník z Bratislavy. Ako poklonu za dlhoročnú prácu na národnom poli S. Boldockému odovzdal i vlastnú Zlatú medailu Matice slovenskej. K tomu umelec Michal Hasík počas večierka kreslil portrét jubilanta.

V záverečných chvíľach takmer dvojhodinového programu jubilant S. Boldocký sa poďakoval za prejavenú úctu a vtipnými slovami ilustroval vlastný život: ako ho vnímajú iní, ako on vníma seba a tiež aký v skutočnosti on je. Po ukončení večierka mnohí z prítomných v družnom bavení využili príležitosť jubilantovi podať ruku a blahoželať mu veľa zdravia, ostré pero a aby ho neopúšťal svojský humor.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs