Akreditačné teleso Srbska

29.jan 2013

Akreditačné teleso Srbska (ATS) v Európe a vo svete, význam podpísaných zmlúv: je to názov pravidelného ročného seminára, ktorý sa 24. januára konal v Kongresovom stredisku Sava v Novom Belehrade. O význame skutočnosti, že je náš akreditačný systém od 24. mája 2012 uznávaný v Európe a vo svete, hovoril štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva Dejan Krnjaić (na snímke), ako aj úradujúca riaditeľka ATS Jasna Stojanovićová. Podčiarkla, že sa ATS zaoberalo vlani 617 predmetmi, čo je o 45 percent viac než v roku 2009, keď ich bolo 424, a že o 30 percent stúpol i počet akreditovaných telies na hodnotenie celkovej zladenosti: v roku 2009 ich bolo 373, vlani 488. Keďže v súčasnom svete nároky na výrobcov týkajúce sa kvality tovarov a služieb neustále rastú, treba predpokladať, že úmerne tomu bude rásť i význam akreditácií a certifikácií. Tieto sú už dnes nevyhnutným predpokladom úspešného presadenia sa hospodárstiev a firiem na medzinárodných trhoch.

                                                                                                 O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs