Aktuality z domova

10.okt 2013

PRE PROJEKTY ZAVLAŽOVANIA JE VŠETKO PRIPRAVENÉ

obr. 1

obr. 1

Podľa slov ministra poľnohospodárstva Srbska prof. Dr. Dragana Glamočića zabezpečené sú všetky podmienky na realizáciu projektov zavlažovania v Srbsku, ktoré sú financované z Fondu pre ekonomický rozvoj Spojených arabských emirátov Abu Dhabi. Prvá fáza prác zahŕňa trinásť projektov na území celého Srbska, čo predstavuje 25 000 ha z celkového plánovaného počtu 100 000 ha. Okrem toho sa budú revitalizovať už existujúce závlahové systémy, v čom sú zahrnuté aj dvojúčelové systémy otvorených kanálov. Popri základnej infraštruktúre pre zavlažovanie vybudované budú aj čerpacie stanice s hydromechanickým zariadením, otvorená sieť hlavných a distribučných kanálov, tlakové potrubia so stacionárnou sieťou a pod. Pod tým sa rozumejú aj najmodernejšie zariadenia pre systémy kvapkových závlah pre ovocinárske kultúry a fóliovníky, samočinné automatické závlahové zariadenia a ostatné. Dlhodobý úver Spojených arabských emirátov na zavlažovanie vo výške 100 miliónov eur bude schválený na obdobie 20 rokov s 2,5-percentným úrokom. Podľa mnohých odborníkov tento úver znamená obrovskú rozvojovú šancu najmä pre najohrozenejšie oblasti Srbska, kde sa môže rozvíjať intenzívna poľnohospodárska výroba. (obr. 1)

 

GM SÓJA POSIATA NA 23 HEKTÁROCH

obr. 2

obr. 2

Aj v tomto roku inšpekcie Ministerstva poľnohospodárstva Srbska prevádzali kontrolu porastov sóje. Podľa správy ministerstva geneticky modifikovaná sója sa pestovala na dvadsiatich troch hektároch. Skontrolovaných bolo približne 1 300 parciel, na analýzu bolo odobratých 45 vzoriek, z čoho v 42 vzorkách bola potvrdená prítomnosť GM sóje. Všetky tieto porasty boli zlikvidované ešte pred dozretím. (obr. 2)

 

TOVAROVÁ VÝMENA: KUKURICA ZA DOBYTOK

obr. 3

obr. 3

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Srbska navrhlo Štátnym tovarovým zásobám, aby 68 000 ton kukurice z minuloročnej úrody ponúkli dobytkárom (registrovaným gazdovstvám) formou tovarovej výmeny. Za kukuricu by museli odovzdať kŕmniky  (srb. tovne svinje) a teľce (srb. junad). Dobytkári súhlasia s týmto návrhom, ktorý by predovšetkým urýchlil chov pre už známeho kupca, čiže pre štátne tovarové zásoby. Spomenutý návrh ešte pred niekoľkými mesiacmi navrhli dobytkári zo Sriemu a Mačvy. Dúfajú len, že štátna administratíva vypracuje vyhovujúci model pre túto tovarovú výmenu, aby obidve strany boli spokojné. S takouto podporou výroby by súhlasili aj hydinári, no konkrétne opatrenia ešte nepodnikli. (obr. 3)


SEJBU PŠENICE UKONČIŤ DO KONCA OKTÓBRA

obr. 4

obr. 4

Podľa odborníkov jesennú sejbu jačmeňa a pšenice je potrebné urobiť do konca októbra. Každé ďalšie meškanie zvyšuje náklady sejby. Podľa prognózy aj v tomto mesiaci budeme mať dosť daždivých dní, no od polovice októbra by denné teploty mali byť vyššie, mali by sa pohybovať okolo 20 °C. Pôda je vlhká, takže podmienky na sejbu budú ideálne. Tohtoročná sejba bude v porovnaní s minuloročnou finančne menej náročná, pretože sú nižšie ceny osiva a hnojiva. No z druhej strany, nižšie sú aj ceny poľnohospodárskych výrobkov, takže aj zisk je oveľa menší. (obr. 4)

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs